หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

BTS ขึ้นราคาแล้วตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2013 และตารางค่าโดยสารใหม่

 

ค่ารถไฟฟ้า BTS ปรับขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2013

ก่อนหน้านี้ ดิฉันเคยโพสต์เรื่อง ค่ารถไฟฟ้าที่ปักกิ่ง  2 หยวน ( 10 บาท) ตลอดสาย (ต่อกี่สายก็ได้) 


ตอนนี้ มาดูค่ารถไฟฟ้า BTS ใน กทม. ที่ปรับขึ้นไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2013 นี้กันบ้าง  

โดยที่ผู้ว่า กทม. บอกว่า เป็นสิทธิ์ของบริษัทเจ้าของสัมปทาน (ทำำอะไรไม่ได้) 

ผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกว่า อีก 17  ปีถึงจะครบสัญญาสัมปทาน 

ผู้ประกอบการบอก เชื่อว่าคนก็ต้องใช้เป็นปกติเหมือนเดิม เพราะมีความจำเป็น

มาดูนะคะ ค่าโดยสาร สถานีเดียว 15 บาท  สองสถานี 22 บาท
เป็นค่ารถที่สมเหตุผลมาก ? !   

บัตรเดินทางของคนทำงานที่ใช้เดินทางไปทำงาน  ประเภท 50 เที่ยว ใช้ภายใน 30 วัน  ปรับขึ้นเป็น 1,100  บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท (ก็หมายความว่า ค่าเดินทางของคนทำงานใน กทม. อย่างน้อย เดือนละ 1100 บาท ไม่รวมค่ารถประเภทอื่นอีก)
ประเภท 40 เที่ยว ใช้ภายใน 30 วัน  ราคา 920 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 23 บาท 
ประเภท 25 เที่ยว ราคา 625 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท
ประเภท 15 เที่ยว ราคา 405 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท

บัตรโดยสารนักเรียนนักศึกษา  ประเภท 50 เที่ยว  ราคา 800 บาท  เฉลี่ยเที่ยวละ 16 บาท ก็แสดงว่านักเรียนนักศึกษา ค่าเดินทางรถ บีทีเอส อย่างน้อย 800 ต่อเดือน
ประเภท 40 เที่ยว ราคา 680 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 17 บาท 
ประเภท 25 เที่ยว ราคา 475 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท และ ประเภท 15 เที่ยว ราคา 315 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 21 บาท
ยังมีอย่างอื่นอีกนะคะ ไม่ใช่แค่ค่ารถ บีทีเอส เท่านั้น
ค่าเรือ ค่ารถเมลล์  ค่าผ่านทางด่วน ขึ้นหมด (เลื่อนลงดูรายละเอียดท้ายเอนทรี่ค่ะ)
 มาดูตารางการขึ้นค่า บีทีเอส ก่อน 
     
ตารางค่าโดยสาร BTS สาย จากสนามกีฬา - สถานีสะพานตากสิน หลังปรับราคา  
ที่เห็น 37 บาท คือ ค่าโดยสารถึงแค่ สถานีสะพานตากสิน ถ้านั่งถึงวงเวียนใหญ่ ตลาดพลู ต้องจ่ายเพิ่ม  สถานีที่ 8 เป็นต้นไป 42 บาท / เที่ยว 
ตารางค่าโดยสาร BTS สาย จากสถานีหมอชิต - สถานีอ่อนนุช  หลังปรับราคา

  


ขอบคุณภาพจากเดลินิวส์ออนไลน์** คาดยอดผู้ใช้ ยังไง ก็ต้องใช้ เพราะจำเป็น 

       น.ส.อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
         ในแง่ของการปรับขึ้นราคารถไฟฟ้า ถือว่าเป็นรายได้ของผู้ประกอบการอยู่แล้ว ซึ่งการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารจะเป็นไปตามการคำนวนรอบตามอัตราค่าเงินเฟ้อและเป็นไปตามสัญญาสัมปทานและค่าตอบแทนเทียบกับรายได้ค่าแรงขั้นต่ำ จากในปัจจุบันที่จำนวนรถเพิ่มขึ้นและปัญหารถติดเรื้อรังทำให้มีจำนวนคนที่หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีและตัวรถไฟฟ้าเองก็ขยายเส้นทางออกหลายสายไปยังเขตชานเมืองด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารในแต่ละวัน

     
       อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารจะทำให้ผู้โดยสารลดลง และจะส่งผลกระทบในระยะแรกๆ เท่านั้น

       แต่มองในแง่ดีที่ว่าสะดวกและเดินทางได้รวดเร็วขึ้น ปัญหายอดผู้โดยสาร เชื่อว่าก็จะกลับมาใช้เป็นปกติเหมือนเดิมเพราะยังคงจำเป็นอยู่ ด้านผู้ประกอบการก็จะได้ประโยชน์จากการปรับราคาค่าโดยสารเพื่อนำไปพัฒนาส่วนต่อขยายซื้อขบวนรถหรือหัวรถจักรได้ใหม่ จึงไม่มีผลกับราคาหุ้นของ BTS และ BTSGIF

......................................


ข่าวจากเดลินิวส์  BTS ขึ้นราคาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2013 

วันนี้ BTS ขึ้นราคา 2 บาท!
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 08:46 น.
วันนี้ (1 มิ.ย.) เป็นวันแรกที่รถไฟฟ้าบีทีเอส ขึ้นราคาค่าบริการ โดยมีอัตราการปรับราคา ดังนี้
จากสถานีหมอชิต - สถานีอ่อนนุช  และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน จาก 15 – 40 บาท เป็น 15 – 42 บาท โดยจะเรียกเก็บสถานีแรก 15 บาท, สถานีที่สอง ราคา 22 บาท, สถานีที่สาม 25 บาท, สถานีที่สี่ 28 บาท, สถานีที่ห้า  31 บาท, สถานีที่หก 34 บาท, สถานีที่เจ็ด 37 บาท และจากสถานีที่แปดเป็นต้นไป 42 บาท
การปรับขึ้นราคาครั้งนี้ ถือเป็นการปรับราคาค่าโดยสารครั้งที่ 2 นับจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามาตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.42
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ระบุว่า ค่าโดยสารที่เรียกเก็บใหม่นี้ บริษัทฯ พยายามคงอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่ให้สูงจนเกินไป คือเพิ่มขึ้นเพียงเที่ยวละ 2 บาท
และยังคงมีโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางประเภท 30 วันทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษา โดยได้กำหนดราคาใหม่เป็นดังนี้
สำหรับบุคคลทั่วไป ประเภท 50 เที่ยว ราคา 1,100  บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท  ประเภท 40 เที่ยว ราคา 920 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 23 บาท  ประเภท 25 เที่ยว ราคา 625 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท และ ประเภท 15 เที่ยว ราคา 405 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท
สำหรับนักเรียนนักศึกษา ประเภท 50 เที่ยว ราคา 800 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 16 บาท
ประเภท 40 เที่ยว ราคา 680 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 17 บาท  ประเภท 25 เที่ยว ราคา 475 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท และ ประเภท 15 เที่ยว ราคา 315 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 21 บาท
สำหรับบัตรแรบบิทและบัตรสกายสมาร์ทพาส เดิมสามารถใช้ได้ถึง 31 ธ.ค.นี้ ส่วนผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะยังคงให้ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้บัตรแรบบิท ประเภทผู้สูงอายุ โดยสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย.56 - 31 พ.ค.57  ซึ่งจะเป็นการคิดจากอัตราค่าโดยสารใหม่ของบัตรโดยสารเที่ยวเดียว โดยเริ่มต้นสถานีแรกที่ 7 บาท จนสูงสุด 21 บาท ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ของทุกวัน
........................................................
ผู้ว่าฯกทม. แจงปรับราคารถไฟฟ้า
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 11:32 น.
"สุขุมพันธุ์"แจงปรับขึ้นราคารถไฟฟ้าบีทีเอส อ้างเป็นสิทธิ์ของเอกชน เผยหลังหมดสัญญา กทม.สามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารเองได้
วันนี้  (26 เม.ย. )  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ออกมาชี้แจงเรื่องการปรับขึ้นราคารถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งเฟสบุ๊ค และ ทวิสเตอร์ โดยระบุว่า
"จากที่มีกระแสข่าวเรื่องรถไฟฟ้า BTS ขอขึ้นค่าโดยสาร  ขอเรียน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน กทม.สามารถกำหนดค่าโดยสารในระบบบีทีเอสได้เอง เฉพาะส่วนต่อขยายที่เป็นส่วนของกทม.ลงทุนเอง อย่างที่ได้บอกไว้ตั้งแต่แรก คือ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตั้งแต่สถานีอ่อนนุช ถึงสถานีแบริ่ง และ ส่วนต่อขยายสายสีลม ตั้งแต่สถานีกรุงธนฯ ถึงสถานีบางหว้า
      ส่วนในกรณีที่บีทีเอส เตรียมปรับขึ้นราคาโดยสารเป็นสิทธิ์ของบีทีเอส   ที่จะขึ้นราคาค่าโดยสาร ซึ่งก่อนหน้านั้น กทม.เองได้ขอความร่วมมือมาโดยตลอดครับ
      แต่ในอนาคตอีก 17 ปีข้างหน้า หลังหมดสัญญาสัมปทานบีทีเอส จะตกเป็นทรัพย์สินของ กทม. ซึ่งจะสามารถกำหนดอัตราค่าโดยสารได้เอง
ขอยืนยันว่าสิ่งที่ กทม.ดำเนินการว่าจ้างบีทีเอสเดินรถไฟฟ้า 30 ปี เป็นความถูกต้องครับ"
         หลังจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส เปิดเผยว่า บีทีเอสเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารในเดือนเม.ย.หรือมิ.ย.นี้รถไฟฟ้าบีทีเอสเล็งขึ้นค่าโดยสารเม.ย.นี้ หลังต้นทุนค่าจ้างแรงงาน รวมถึงต้นคุนค่าไฟฟ้าสูงขึ้น เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา สร้างความไม่พอใจในกลุ่มสังคมออนไลน์อย่างมาก..
ขอบคุณข่าวจาก http://www.dailynews.co.th/bkk/200077
 ........................................
คนกรุงจ๊าก! ค่าครองชีพพุ่งกระฉูด "รถไฟฟ้า-ทางด่วน - รถเมล์ - เรือ" ขึ้นราคายกแผง
updated: 01 พ.ค. 2556 เวลา 10:12:01 น.
ขอบคุณข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
คนกรุงจุก ! ค่าครองชีพการเดินทางพุ่ง "บีทีเอส" อั้นไม่ไหวปรับค่าโดยสาร มิ.ย.นี้   
"เรือด่วน" ขอเจ้าท่าขึ้น 2 บาท 
รถเมล์ร่วมเพิ่ม 2 บาททั้งรถร้อน - ปรับอากาศ 
"ทางด่วน" เริ่ม 1 ก.ย.นี้ ขึ้น 5 บาททั้งโครงข่ายในเมือง-นอกเมือง
นายอาณัติ อาภาภิรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี บอกว่า
"
ที่จัดเก็บอยู่ 15 - 40 บาท ยังไม่เต็มเพดานที่ กทม.อนุมัติไว้ปี 50 อยู่ที่ 15-45 บาท เราก็ใช้อัตรานี้มาน 6 ปี ต้นทุนเดินรถก็เพิ่มน่าจะถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาปรับค่าโดยสารใหม่ เป็นไปตามสัญญามีสิทธิ์ปรับได้ทุก 18 เดือนตามดัชนีผู้บริโภคเพิ่มขึ้น"

ปี 2555 กทม.อนุมัติเพดานค่าโดยสารใหม่อยู่ที่ 18 - 56 บาท  
ผู้ใช้บริการที่มีอยู่ 6.1 - 6.2 แสนเที่ยวคน / วัน 

กทม. ไฟเขียว เริ่มใช้ มิ.ย.นี้

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า เป็นสิทธิ์ของบีทีเอสสามารถปรับค่าโดยสารได้ทุกปี "ปรับขึ้นราคามี 2 กรณี คือ ตามสัญญาสัมปทานให้ปรับได้ทุก 1 ปี และดัชนีผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเกิน 5% ก็เป็นสิทธิ์บริษัท กทม.ห้ามไม่ได้แต่ขอปรับเต็มเพดาน 18 - 56 บาทคงรับไม่ได้"

นายอมรกล่าวว่า ประเมินเบื้องต้นดัชนีผู้บริโภคปรับขึ้นเกิน 5%  
แต่กทม.ได้ลดค่าโดยสารบีทีเอสส่วนต่อขยายช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง
และตากสิน - บางหว้าเหลือ 10 บาทตลอดสาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2013

เรือ - รถร่วม ขสมก. ขอขึ้น 2 บาท

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ขอปรับขึันค่าโดยสารเรือด่วนทุกประเภทอีก 2 บาท ได้แก่ 
เรือด่วนธงเหลือง จาก 20 บาท เป็น 22 บาท 
เรือด่วนธงส้มจาก 15 บาท เป็น 17 บาท 
และเรือโดยสารประจำทางจอดทุกท่า  เริ่มที่ 10, 12, 14 บาท เป็น 12, 14, 16 บาทตามลำดับ

สมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชน ทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมขอปรับค่าโดยสารรถร่วมบริการ อีก 2 บาท  รถธรรมดาจาก 8 บาท  เป็น 10 บาท  
และรถปรับอากาศสีน้ำเงิน  ปรับเพิ่มระยะละ  2 บาท  จาก  11 - 19 บาท  เป็น  13 - 21 บาท 

รถปรับอากาศสีเหลือง  จาก 12 - 22 บาท  เป็น 14 - 24 บาท   

ขอบคุณ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367226100&grpid=03&catid=03

Flag Counter