หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คำว่า AI (ปัญญาประดิษฐ์) ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร ? ศัพท์จีนทันสถานการณ์ (9)


ศัพท์จีนทันสถานการณ์ นอกตำรา (9)
หมวด ศัพท์ใหม่ที่ต้องรู้ 须知最新词语 
ศัพท์จีนธุรกิจ ภาษาจีนใช้งานจริง
เกี่ยวกับไฮเทคโนโลยี 

ประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงจีน กำลังผลิตนวตกรรมไฮเทค เช่น หุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์ ฯลฯ 
จึงเกิดคำศัพท์ใหม่ คือคำว่า 
"AI" (artificial intelligence
 "ปัญญาประดิษฐ์" 
...
คำนี้ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร ? 
...
เป็นคำที่คนเรียนภาษาจีน "รู้ไว้ได้ประโยชน์"  
...
จีนแผ่นดินใหญ่ ใช้คำว่า 人工智
ไต้หวัน             ใช้คำว่า 人工智慧
....... 

人工  แปลว่า มนุษย์สร้างขึ้น ประดิษฐ์ขึ้น
智      แปลว่า สติปัญญา อัจฉริยะ
     แปลว่า สามารถ ความสามารถ

Tips: 小提
ฝึกอ่านข่าวให้มากๆ จะได้เป็นล่ามได้

แบ่งปันจากห้องเรียน
สุวรรณา สนเที่ยง
2018-11-13
Facebook: Suwanna Future C ....

                                                          เรื่องที่เกี่ยวข้อง

.......
..
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง "ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา (7) 
เหล่าซือได้เขียนถึงคำว่า "สังคมไร้เงินสด" 无现金社会” 

***.....
...
Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น