หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศัพท์ภาษาจีน 300 คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้สอบ HSK Level 2ต่อจากเอนทรี่ที่แล้ว ศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 300 คำ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1 ศัพท์ 50 คำ)

http://suwannas.blogspot.com/2013/03/300-1-50-300-hsk-level-2-pat7.html (คลิกอ่าน)HSK 二级词汇


จำนวนคำศัพท์ในการสอบ HSK ระดับต่างๆ และสอบ PAT 7.4

ตอบคำถามที่มีคนถามมาบ่อยนะคะ


        วันนี้จะเพิ่มคำศัพท์สำหรับสอบ HSK Level 2   อีก  150  คำต่อจากเอนทรี่ก่อนหน้าที่โพสต์ไว้แล้ว 50 คำค่ะ  ตามตารางคำศัพท์ที่สำนักงาน HANBAN (汉办)ของจีนกำหนดไว้ 300 คำ ( ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการสอบ HSK Level 2 )

       ไม่ได้ให้คำแปลไว้  เพื่อน้องๆ และคุณครูสอนภาษาจีนจะได้นำใช้ในการทดสอบตัวเองและนักเรียนก่อนค่ะ  

       เอนทรี่ต่อไปจะมาโพสต์อีก 100 คำที่เหลือค่ะ

       HSK การสอบวัดระดับภาษาจีน 
     
       PAT 7.4 (สอบวัดความถนัดทางภาษา นักเรียน ม.6 )

       สอบ HSK Level 2  ต้องรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 300 คำ และหลักภาษาระดับต้น 

       สอบ PAT 7.4  ต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อย 1200  คำขึ้นไป และหลักภาษาจีนระดับกลางขึ้นไป

       สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของจีน ตามลิงก์นี้นะคะ


         เรื่องเดิม โพสต์โดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云) 19 สิงหาคม 2011

         http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2011/08/19/entry-2

  ***********

ตารางคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 300  คำ ( เพิ่มเติม คำที่ 51 – 200 )


按音序排 เรียงตามลำดับการออกเสียง
E
51érzi                 儿子

52èr                   二

F
53fàndiàn           饭店

54fángjiān          房间

55fēicháng         非常

56fēijī                 飞机

57fēnzhōng         分钟

58fúwùyuán        服务员

G
59gāo                 

60gāoxìng           高兴

61gàosu              告诉

62gēge               哥哥

63                  

64gěi                 

65gōnggòngqìchē 公共汽车

66gōngjīn             公斤

67gōngsī              公司

68gōngzuò           工作

69gǒu                 

70guì                  

71guò                  

H
72hái                   

73háizi                  孩子

74Hànyǔ              汉语

75hǎo                   

76hǎochī             好吃

77hào                  

78                    

79                    

80hēi                   

81hěn                  

82hóng                 

83hòumian     后面

84huānyíng    欢迎

85huí            

86huídá         回答

87huì            

88huǒchēzhàn火车站

J
89jīchǎng     机场

90jīdàn          鸡蛋

91jǐ              

92jiā             

93jiàn            

94jiào            

95jiàoshì         教室

96jiějie            姐姐

97jièshào        介绍

98jīntiān          今天

99jìn              

100jìn            

101jiǔ            

102jiù            

103juéde        觉得

K
104kāfēi         咖啡

105kāi           

106kāishǐ      开始

107kàn          

108kànjiàn     看见

109kǎoshì     考试

110kěnéng     可能

111kěyǐ         可以

112            

113kuài         

114kuài         

115kuàilè       快乐

L
116lái            

117lǎoshī      老师

118le             

119lèi            

120lěng         

121.   kuàilè       快乐  


122lǐ              

123liǎng                   


124.  lí               离 

125.  lǚyóu        旅游

M
128ma           

129māma       妈妈

130mǎi          

131màn         

132máng       

133māo         

134méi          

135méiguānxi  没关系

136měi          

137mèimei     妹妹

138mǐfàn      米饭

139míngtiān   明天

140míngzi      名字

N
141nǎr           哪儿

142            

143nánrén      男人

144ne            

145néng        

146nǐ            

147nǐmen      你们

148nián         

149nín           

150niúnǎi       牛奶

151nǚ'ér         女儿

152nǚrén        女人

P
153pángbiān   旁边

154pǎobù       跑步

155péngyou    朋友

156piányi        便宜

157piào          

158piàoliang    漂亮

159píngguǒ    苹果

Q
160             

161qīzi            妻子

162qǐchuáng  起床

163qiān         

164qián         

165qiánmian   前面

166qíng         

167qǐng        

168            

169qùnián       去年

R
170ràng         

171             

172rén           

173rènshi        认识

174             

S
175sān          

176shāngdiàn  商店

177shàng       

178shàngbān  上班

179shàngwǔ   上午

180shǎo        

181shéi         

182shēntǐ      身体

183shénme     什么

184shēngbìng 生病

185shēngrì     生日

186shí           

187shíhou      时候

188shíjiān      时间

189shì          

190shìqing     事情

191shǒubiǎo  手表

192shū          

193shuǐ        

194shuǐguǒ   水果

195shuìjiào     睡觉

196shuōhuà    说话

197             

198sòng        

199suì           

200suǒyǐ       所以
ติตามเกร็ดความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม  (คลิกที่นี่ค่ะ)
Facebook :   https://www.facebook.com/SuwannaFutureC?ref=hl

Flag Counter Flag Counter