หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศัพท์ภาษาจีน 300 คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้สอบ HSK Level 2ต่อจากเอนทรี่ที่แล้ว ศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 300 คำ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1 ศัพท์ 50 คำ)

HSK 二级词汇

จำนวนคำศัพท์ในการสอบ HSK ระดับต่างๆ และสอบ PAT 7.4

        วันนี้จะเพิ่มคำศัพท์สำหรับสอบ HSK Level 2   อีก  150  คำต่อจากเอนทรี่ก่อนหน้าที่โพสต์ไว้แล้ว 50 คำค่ะ  
        ตามตารางคำศัพท์ที่สำนักงาน HANBAN (汉办)ของจีนที่กำหนดไว้ 300 คำ ( ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับสอบ HSK Level 2 )

       ไม่ได้ให้คำแปลไว้  เพื่อน้องๆ และคุณครูสอนภาษาจีนจะได้นำใช้ในการทดสอบตัวเองและนักเรียนก่อนค่ะ
       เอนทรี่ต่อไปจะมาโพสต์อีก 100 คำที่เหลือ


       HSK คือ การสอบวัดระดับภาษาจีน 
     
       PAT 7.4 (คือ การสอบวัดความถนัดทางภาษาจีน นักเรียน ม.6 )


       สอบ HSK2  ต้องรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 300 คำ และหลักภาษาระดับต้น 


       สอบ PAT 7.4  ต้องรู้คำศัพท์อย่างน้อย 1200  คำขึ้นไป และหลักภาษาจีนระดับกลางขึ้นไป


       สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของจีน ตามลิงก์นี้


        เรื่องเดิม โพสต์โดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云) 19 สิงหาคม 2011
      http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2011/08/19/entry-2


  ***********
ตารางคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 300  คำ ( เพิ่มเติม คำที่ 51 – 200 )


按音序排  เรียงตามลำดับการออกเสียง

E


51érzi                儿子


52èr                   二


F
53fàndiàn           饭店


54fángjiān          房间


55fēicháng         非常


56fēijī                 飞机


57fēnzhōng         分钟


58fúwùyuán        服务员


G
59gāo                 


60gāoxìng          高兴


61gàosu             告诉


62gēge               哥哥


63                  


64gěi                 


65gōnggòng qìchē 公共汽车


66gōngjīn            公斤


67gōngsī              公司


68gōngzuò           工作


69gǒu                 


70guì                  


71guò                  


H

72hái                   


73háizi                孩子


74Hànyǔ              汉语


75hǎo                  


76hǎochī          好吃


77hào                  


78                    


79                    


80hēi                   


81hěn                  


82hóng                


83hòumian     后面


84huānyíng    欢迎


85huí            


86huídá         回答


87huì            


88huǒchē zhàn  火车站


J

89jīchǎng     机场


90jīdàn         鸡蛋


91jǐ              


92jiā             


93jiàn            


94jiào            


95jiàoshì       教室


96jiějie           姐姐


97jièshào        介绍


98jīntiān         今天


99jìn              


100jìn            


101jiǔ            


102jiù            


103juéde        觉得


K

104kāfēi         咖啡


105kāi           


106kāishǐ      开始


107kàn          


108kànjiàn     看见


109kǎoshì      考试


110kěnéng     可能


111kěyǐ         可以


112            


113kuài         


114kuài         


115kuàilè       快乐


L

116lái            


117lǎoshī      老师


118le             


119lèi            


120lěng         


121.  kuàilè       快乐  


122lǐ              

123liǎng                  


124.  lí                    离 


125.  lǚyóu      旅游


M

128ma           


129māma       妈妈


130mǎi          


131màn         


132máng       


133māo         


134méi          


135méiguānxi  没关系


136měi          


137mèimei     妹妹


138mǐfàn      米饭


139míngtiān   明天


140míngzi      名字


N

141nǎr           哪儿


142            


143nánrén      男人


144ne            


145néng        


146nǐ            


147nǐmen      你们


148nián         


149nín           


150niúnǎi       牛奶


151nǚ'ér         女儿


152nǚrén        女人


P

153pángbiān   旁边


154pǎobù       跑步


155péngyou    朋友


156piányi        便宜


157piào          


158piàoliang   漂亮


159píngguǒ     苹果


Q

160             


161qīzi            妻子


162qǐchuáng  起床


163qiān         


164qián         


165qiánmian   前面


166qíng         


167qǐng        


168            


169qùnián     去年


R
170ràng         


171             


172rén           


173rènshi       认识


174               


S

175sān          


176shāngdiàn  商店


177shàng       


178shàngbān  上班


179shàngwǔ   上午


180shǎo          


181shéi           


182shēntǐ       身体


183shénme     什么


184shēngbìng 生病


185shēngrì     生日


186shí            


187shíhou      时候


188shíjiān      时间


189shì            


190shìqing     事情


191shǒubiǎo  手表


192shū          


193shuǐ          


194shuǐguǒ    水果


195shuìjiào     睡觉


196shuōhuà    说话


197               


198sòng          


199suì             


200suǒyǐ         所以

ติตามเกร็ดความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม  (คลิกที่นี่ค่ะ)
Facebook :   https://www.facebook.com/SuwannaFutureC?ref=hl
www.futurec-cn.comอ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น