หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

ทำความรู้จักชื่อประเทศในภาษาจีน

เด็กไทยก้าวสู่เวทีโลกได้ด้วยทักษะภาษาเชิญชมคลิปเด็กไทยพูดภาษาจีนกลาง