หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้อสอบ HSK 5 ( sample ) 汉语水平考试 5 级


ตัวอย่างข้อสอบ HSK Level 5   汉语水平考试 5 级 


เรียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云)

ในเรื่องนี้

ระดับความยากง่ายของ PAT จีน เมื่อเทียบกับ HSK

ลิงค์ดาวน์โหลดข้อสอบ  ทำข้อสอบออนไลน์  การเตรียมตัวสอบ

ผลสอบ HSK ระดับ 5  ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 汉语水平考试 HSK


 


เหล่าซือเคยโพสต์ตารางคำศัพท์ภาษาจีน 300 คำ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบ HSK level 2 มาแล้วในบล็อกนี้

แต่ไม่ได้โพสต์ตารางคำศัพท์ที่มีระดับสูงขึ้น  เนื่องจากมีจำนวนมาก  โพสต์ลำบาก  


คำศัพท์ที่เป็นเกณฑ์ใช้สอบ  HSK level 3  ตามมาตรฐานของ ฮั่นปั้น ก็คือ 600 คำ

 HSK level  4  คำศัพท์   1200  คำ

 HSK level  5   คำศัพท์ 2500 คำ และหลักไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กัน

ในเอนทรี้นี้จะขอข้ามคำศัพท์ของระดับ 3 - 4  ไปก่อน  
แต่จะเอาตัวอย่างข้อสอบระดับ 5 มาให้ดูเป็นแนวเล็กน้อย

เพราะช่วงนี้มีน้องๆ ที่สอบผ่านระดับ 4 และน้อง ม.6  หลายคนสอบถามเข้ามาว่า

 " ถ้าจะสอบแพท 7.4  ต้องมีความรู้ภาษาจีนระดับไหนถึงจะมีความมั่นใจ ? " 

เหล่าซือก็ตอบว่า ต้องประมาณ ระดับ 4 และ ระดับ 5 ต้นๆ  

และต้องรู้สำนวนจีน ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจีนด้วย (ออกประมาณ 20 ข้อ)

ตัวอย่างข้อสอบ แพท 7.4  เหล่าซือเคยโพสต์ไว้แล้ว  


วันนี้จึงเอาตัวอย่าง HSK 5 มาโพสต์ให้ดูพอเป็นแนวทาง


ตัวอย่างนักเรียนคนหนึ่งของเหล่าซือ ที่สอบ HSK 4 และ PAT 7.4  ในเวลาไล่เลี่ยกัน

คือเอาความรู้ที่มีอยู่ไปสอบทั้งสองอย่าง

ผลปรากฏว่า

เขาสอบผ่าน HSK 4  ด้วยคะแนนเกิน  250  ( คะแนนเต็ม 300)  
แต่สอบ      PAT 7.4  ได้ประมาณ   218  ( คะแนนเต็ม 300)

ซึ่งเมื่อเอาคะแนน HSK 4 ( 250 คะแนน) ไปเทียบตามเกณฑ์ของ HANBAN แล้ว

ก็เท่ากับผ่าน HSK ระดับ 5 ต้นๆ

 ( คะแนน 240 ของ HSK 4  จะเทียบเท่ากับคะแนน 180 ของ HSK 5  ซึ่งผ่านเกณฑ์ระดับ 5 พอดี)

เหล่าซือจึงอนุมานว่า ความยากของข้อสอบ PAT จีนจะอยู่ระดับ HSK4

นักเรียนคนนั้นบอกว่าความยากของคำศัพท์ PAT 7.4  มีมากกว่า  HSK 4 เสียอีก 

เมื่อนักเรียนคนนี้ใช้คะแนนภาษาจีนรวมกับผลการเรียนจากโรงเรียน คะแนน ONET  คะแนน GAT

ยื่นแอดมิชชั่นเข้าคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้อันดับคะแนนสูงสุดต้นๆ ของคณะในระบบแอดมิชชั่น  
 ......................

มาดูตัวอย่างข้อสอบระดับ 5 กัน
   

 


ข้อสอบ HSK 5  แบ่งเป็น 3 ส่วน รวม 300 คะแนน

1. ทักษะการฟัง  100 คะแนน        45 ข้อ  ให้เวลา 30 นาที 

2.  ทักษะการอ่าน 100 คะแนน      45 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที 

3.  ทักษะการเขียน 100 คะแนน   10 ข้อ   ให้เวลา 40 นาที 

ข้อควรสนใจ

ให้เวลาในการทำข้อสอบน้อยมาก  ผู้เข้าสอบจะต้องใช้ความไวในการคิด ทำและเขียน

ไม่มีเวลาให้ค่อยๆ คิด และจะไม่มีเลาให้ย้อนกลับไปทำข้อสอบที่ผ่านไปแล้ว

ส่วนมากจะทำข้อสอบไม่ทัน โดยเฉพาะในส่วนของการอ่านและการเขียน

การเตรียมตัวและเทคนิค ดูจากลิงค์ท้ายเรื่อง    

ภาพล่าง
ตัวอย่างข้อสอบข้อที่ 61  เป็นเรื่องของพลังงาน 能源  

ข้อ 62 เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว 地震 

อ่านแล้วตอบคำถามภายในเวลากำหนด ให้เวลาทำเฉลี่ยข้อละ 1 นาที  
รวมเวลาอ่าน ( 45 ข้อ 45 นาที)

ถือว่าหินพอสมควร
ตัวอย่างข้อสอบข้อที่ 61  และ 62  ของข้อสอบจากอีกชุดหนึ่ง

ข้อ 61 เป็นเรื่องเปรียบเทียบระหว่างเมืองกับชนบท

ข้อ 62 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 甲骨文

         ถ้าเรามีความรู้เรื่อง 甲骨文 เป็นพื้นเดิม  เราก็จะทำข้อสอบข้อนี้ได้เร็วขี้น 

                 แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับ  甲骨文 อยู่ในหัวมาก่อนเลย  กว่าจะทำความเข้าใจกับเรื่องที่อ่าน ก็อาจทำให้ทำข้อหลังไม่ทัน

♣  ข้อสอบ HSK5 จะทดสอบความเร็วในการทำด้วย

♣  เกร็ดความรู้

    甲骨文  คืออักษรจีนโบราณที่แกะสลักบนกระดงเต่าและกระดูกสัตว์  • ภาพล่าง เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของข้อสอบทักษะการเขียน
  • ให้เรียงประโยคให้ถูกต้อง  
  • ส่วนนี้ทดสอบความสามารถของคำศัพท์และการเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

ส่วนสุดท้ายของข้อสอบเขียน

1.  ให้เขียนข้อความสั้นโดยบังคับให้ใช้คำศัพท์ที่ข้อสอบให้มาทุกคำ ภายในเวลากำหนด

2.  ให้เขียนข้อความสั้นเกี่ยวกับภาพที่ให้มา ขั้นต่ำ 80 ตัวอักษร ภายในเวลากำหนด


.....................................

มาดูตัวอย่างข้อสอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

ตัวอย่างข้อ 34 - 36 เป็นตัวอย่างข้อสอบ HSK5 ที่แฝงคติสอนใจ  ลองอ่านดูค่ะ

ถ้าให้เลือกได้แค่อย่างเดียว ระหว่าง 财富 ทรัพย์สมบัติ 成功 ความสำเร็จ  กับ 爱 ความรัก

คุณจะเลือกอะไร ?ตัวอย่างข้อสอบHSK5 真题 ข้อ 70  ที่สอดแทรกอารมณ์ขันไว้  ลองอ่านและตอบคำถาม 

* ข้อนี้เป็นข้อที่ไม่สามารถใช้วิธีหาคำตอบจาก key word หรือหาคำที่มีความสัมพันธ์กันแล้วเดา

แต่ต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของภาษา---------------------
ตัวอย่างเพิ่มเติมจากคลาสเรียนของเรา พฤศจิกายน 2016


คำตอบข้อนี้คือ

C:那三幅地图是汉朝的。

แผนที่ทั้งสามฉบับเป็นของราชวงศ์ฮั่น

จากข้อความข้อ 67  บอกว่า 那三幅汉代的彩色帛绘地图。

彩色帛绘地图 แปลว่า แผนที่สีที่วาดบนผ้าไหม  ข้อ B จึงไม่ถูก 

汉代 = 汉朝 คำตอบจึงเป็นข้อ C

--------------- คำตอบข้อนี้คือ

B:人们找工作的标准不同

มาตรฐานหลักการในการหางานทำของคนเราไม่เหมือนกัน


     แบ่งปันจากเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เราเรียนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2016

------------------
สอบ HSK  HSKK

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ http://www.futurec-cn.com/5-เทคนิคการสอบ-hsk-การเตรียม/

ฟังคำอธิบายจากคลิปเสียง คำศัพท์-hsk4-บางส่วน
http://www.futurec-cn.com/คำศัพท์-hsk4-级词语(อธิบายด้วยภาษาไทย/ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ และ ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน 汉办

汉语考试服务网   http://www.chinesetest.cn/index.do

.............................................
 ผลสอบ HSK ระดับ 5  ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?
ใช้ยื่นสมัครงาน  ใช้ขอทุนศึกษาต่อ  ใช้ยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในจีน

มหาวิทยาลัยในไทยบางแห่งกำหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 5 จึงจะจบการศึกษาศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี บีทีเอสตลาดพลู http://www.futurec-cn.com/
Flag Counter ..๑๑๑๑๑อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น