หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สอนวิธีจำศัพท์จีนง่ายๆ (1) รากศัพท์ 包 (ห่อ) เชื่อมโยงไปจำคำอะไรได้บ้าง ?สอนวิธีจำศัพท์จีนง่ายๆ (1) รากคำ 包 (ห่อ) เชื่อมโยงไปจำคำอะไรได้บ้าง ?

ภาษาจีนน่ารู้  ศัพท์ชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวกับ 包 (เป๊า)

ศัพท์จีนจำไม่ยาก ถ้าเรามีหลักในการเรียนและจำ
ยิ่งสำหรับคนไทยแล้ว ยิ่งเรียนได้ดีกว่าคนชาติอื่น 
- เพราะคำไทยมีการออกเสียง การสร้างคำ การสร้างวลี การใช้  ไวยากรณ์ ฯลฯ ที่คล้ายกับคำจีนจำนวนมาก -
.......... 

ศัพท์ไทยคำว่า "เปา" และ "เป๋า"  เหล่าซือสุวรรณาสันนิฐานว่า เป็นคำยืมจากภาษาจีน 

เช่น คำว่า กระเป๋า  ซาลาเปา
ในที่นี้ จะยังไม่ถกเถียงเรื่องที่มากันก่อน แต่จะสอนวิธีการจำศัพท์จีนโดยเชื่อมโยงกับรากศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

อักษรจีนตัวที่ออกเสียงว่า 包 (เป๊า) นี้ มีความหมายหลายอย่าง ภาษาจีนเรียกว่า 多义字 (อักษรหลากความหมาย - คำพ้องเสียง)
เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม 

(1) เป็นคำกริยา แปลว่า ห่อ หุ้ม เช่น 
包书  (ห่อหนังสือ) 
包好  (ห่อให้เรียบร้อย ห่อให้ดี)  
打包  (ห่อ / แพ็คอาหารเอากลับบ้าน)

(2) เป็นคำกริยา แปลว่า เหมา 
包车去 เหมารถไป  

(3) เป็นคำนาม แปลว่า กระเป๋า ซาลาเปา พัสดุ การบรรจุหีบห่อ ที่เกี่ยวข้องกับการห่อ การแพ็ค  เชน
手提包 กระเป๋าถือ
包裹 พัสดุไปรษณีย์ (เกี่ยวกับการห่อ รากศัพท์มาจาก 包 ที่แปลว่า ห่อ
包装 การบรรจุหีบห่อ 
皮包 กระเป๋าหนัง (  皮 แปลว่า หนัง ในภาษาจีน คำขยายคำนามอยู่หน้าคำหลักที่ถูกขยาย)

(4) เป็นคำนามเฉพาะ  เป็นแซ่-นามสกุลหนึ่งของชาวจีน  (เช่น เปาบุ้นจิ้น) 
包青天 เป๊าชิ้งเที้ยน (เปาชิงเทียน - หมายถึง ท่านเปาบุ้นจิ้น)เหล่าซืออยากถ่ายทอดวิธีการสอนจำคำศัพท์จีนง่ายๆ ที่ได้ผล จากประสบการณ์ของตัวเองเพิ่มเติม

เช่น เมื่อเราสอนถึงคำว่า 面包 (ขนมปัง)  และนักเรียนเคยเรียนคำว่า 车 ที่แปลว่า "รถ" มาแล้ว
เราก็สามารถสอนนักเรียนให้รู้หลักการสร้างคำศัพท์คำในภาษาจีน
ด้วยการยกตัวอย่างคำว่า  面包车 (แปลว่า รถตู้)
面包 (ขนมปัง คำนาม) + 车 (รถ คำนาม) ได้คำศัพท์ใหม่เป็น  รถขนมปัง (รถตู้)

จะบอกนักเรียนให้จินตนาการตาม หรือจะพูดแบบใส่มุกก็ได้....
เช่น
" คนไทยเรามองภาพรถแวน นึกถึงตู้ ก็เรียกว่ารถตู้ "
" คนจีนมองรถแวนแล้วนึกถึงขนมปังแถว ก็เลยเรียกว่า รถขนมปัง"
จำง่ายดี

แล้วนักเรียนก็จะจำคำนี้ได้แม่นเลย
แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีสอนของเหล่าซือที่จะช่วยให้นักเรียนจำได้  ไม่ได้จริงจังไปค้นว่าศัพท์คำนี้มาจากเหตุผลอย่างนี้จริงหรือไม่

ข้อควรสังเกต
คำว่า 包车 เป็นคำกริยา แปลว่า เช่าเหมารถ (ตัวแรกเป็นกริยา ตัวที่สองเป็นคำนาม)
ส่วนคำว่า 面包车 (รถตู้) สร้างขึ้นจากคำว่า 面包 (ขนมปัง) + 车 (รถ) แปลว่า รถขนมปัง (ไวยากรณ์จีน - คำขยายอยู่ข้างหน้า)

โดยสุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师

แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีนขั้นต้น 
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู
www.futurec-cn.com๑๑๑๑๑อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สอนออกเสียง "เสียงเบา" ในภาษาจีนกลาง 普通话的 " 轻声 "怎么发音?


แนะวิธีสอน การออกเสียง "เสียงเบา" ในภาษาจีนกลาง

จะออกเสียง "เสียงเบา" ในภาษาจีนกลางได้อย่างมั่นใจ
เมื่อคุณจำและฝึกตามหลักง่ายๆ ที่เหล่าซือสรุปจากประสบการณ์
ถ้าจำหลักนี้ได้ การออกเสียง "เสียงเบา" จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลย

ใช้เรียนเองได้ ใช้สอนได้

-  สอนออกเสียง "เสียงเบา" ในภาษาจีนกลาง 普通话的 " 轻声 " 怎么发音? -

คลิปวีดีโอนี้ ทำขึ้นเพื่อแบ่งปันวิธีสอนการออกเสียง "เสียงเบา" (轻声)ในภาษาจีนกลาง
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การออกเสียงอยู่  โดยเหล่าซือจะแนะวิธีง่ายๆ ให้ฝึกออกเสียง 

อีกส่วนหนึ่งที่ได้รวมไว้ในคลิบวีดีโอนี้ ก็คือ
- คำที่นักเรียนไทยต้องปรับการออกเสียง - คำที่นักเรียนไทยยังมีปัญหาในการออกเสียง 
เช่น คำว่า 谢谢 ขอบคุณ   姐姐 พี่สาว  喜欢 ชอบ  东西 สิ่งของ

ตั้งใจทำมาก แต่ยังทำได้ไม่ค่อยดีนัก 
หวังว่าจะเป็นประโยชน์  

สุวรรณา สนเที่ยง
www.futurec-cn.com

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ly60rSNyGLg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 


ขอบคุณอาจารย์ผู้มีพระคุณ 感谢恩师:
泰国广播电台中文广播主任梁忠翥老师。
อาจารย์ปัญญา เรื่องวงศา
หัวหน้าภาคข่าวภาษาจีน สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
วิทยากรอบรมการออกเสียงภาษาจีนกลางให้กับครูสอนภาษาจีนทั่วประเทศ
北京语言大学汉语学院院长曹文教授。
ศาสตราจารย์เฉาเหวิน คณบดีคณะภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกเสียงภาษาจีนกลาง
Beijing Language and Culture University 
๑๑๑๑๑วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา (3) หมวดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 国际关系词语

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา

หมวด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รัฐศาสตร์การทูต)  国际关系词语
- คำศัพท์จีนกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 国际法律词语 -

คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์การทูต และ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 
ใช้อ่านข่าว แปลข่าว และใช้ในองค์กรระหว่างประเทศ

汉语实用正式词语:国际关系用语。
เป็นคำทางการที่นำไปใช้งานได้จริงในงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง  


  1 领土 lǐngtǔ  ดินแดน (ในครอบครอง)
  2 主权 zhǔquán อำนาจอธิปไตย
  3 领土主权 lǐngtǔ zhǔquán  อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน
  4 权利 quánlì  สิทธิ
  5 权力 quánlì  อำนาจ
  6 权益 quányì  สิทธิประโยชน์
  7 仲裁 zhòngcái วินิจฉัย การวินิจฉัย
  8 仲裁庭 zhòngcái tíng อนุญาโตตุลาการ (arbitrator) 
  9 海域 hǎiyù      น่านน้ำทางทะเล
10 抗议 kàngyì   คัดค้าน
11 无效 wúxiào  เป็นโมฆะ
12 约束 yuēshù  ผูกมัด
................................

Tips: 小提示  
权利 (สิทธิ) กับ 权力 (อำนาจ) quánlì  เป็นคำพ้องเสียง
- ระมัดระวังเวลาเลือกใช้คำ -
仲裁庭 อนุญาโตตุลาการ (arbitrator) คือ คณะกรรมการที่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศ แตกต่างจากศาลโลก  

สุวรรณา สนเที่ยง
ส่วนหนึ่งจากคอร์สการแปลและล่ามภาษาจีนของศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีที่ผ่านมา (ช่วงนี้ไม่เปิดสอน)
.....
http://suwannas.blogspot.com/2016/07/blog-post_13.html
http://www.futurec-cn.com/
ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอ/
www.futurec-cn.com  

สำหรับเพื่อนๆ ที่เรียนด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สื่อมวลชน บุคลากรด้านการต่างประเทศ นักแปลบทภาพยนตร์ แฟนคลับหนังจีน และท่านที่สนใจเรียนรู้ทุกท่านค่ะ
------------------

มีนักเรียนบางคนบอกว่า ไปอยู่เมืองจีนมาพักใหญ่ ก็หลายปีล่ะ แต่ก็ยังฟังข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยเข้าใจ
ก็เพราะว่าข่าวในทีวี ข่าวใน
เน็ต ข่าวหนังสือพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นภาษาเขียนและมีคำศัพท์เฉพาะทางอยู่มาก
เราจึงควรฝึกอ่านให้มากๆ เพื่อเพิ่มปริมาณคำศัพท์ลงในคลังศัพท์ตัวเราให้มากขึ้นเรื่อยๆ
อีกอย่าง คือ เราไปอยู่จีนก็จริง แต่เราใช้แต่คำศัพท์ในชีวิตประจำวันเท่านั้น ก็เหมือนชีวิตปกติของเราเวลาอยู่เมืองไทย ถ้าเราไม่ดูข่าว ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่..... วันๆ เราก็จะใช้แต่ศัพท์ชีวิตประจำวัน แล้วอยู่ๆ เราจะพัฒนาการใช้ภาษาของเราให้เป็นระดับภาษาทางการได้อย่างไร
ยังไงก็อย่าง
งั้น (ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น - ชีวิตปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้คำแบบนี้ ...)
-----------------
เหล่า
ซือ
โชคดีที่เคยทำงานแปลข่าวมาก่อน และเคยมีประสบการณ์เป็นล่ามในที่ประชุมสำคัญๆ ระดับนานาชาติมาก่อน จึงมีความรู้ศัพท์หลายๆ ด้านติดตัวมาเป็นมรดกที่ใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะ

----------------
หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์

๑๑๑๑๑

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
  ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำจีนสับสน 近义词:建立 VS 成立 ใช้เหมือนกันและต่างกันอย่างไร ?


ปัญหาหนึ่งในการเรียนภาษาจีนของคนไทย ก็คือ
จะแยกความหมาย และ เลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร ?
บางคำค้นจากภาษาอังกฤษก็ไม่เข้าใจความแตกต่าง......

建立  VS  成立 สองคำนี้ใช้เหมือนกันและต่างกันอย่างไร ?
建立  跟 成立 有什么不同 ?

บริบทไหนที่ใช้ได้ทั้งสองคำ บริบทไหนที่อีกคำใช้ไม่ได้

近义词  คำจีนสับสน คำคล้ายคู่นี้  建立  跟 成立  เป็นคำที่ต้องใช้งานบ่อยในวงธุรกิจและระหว่างประเทศ
ถ้าเลือกใช้ได้ถูกงาน เราก็จะดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นแน่นอน

เคยมีนักเรียนถามว่า
ที่บริษัทจะให้ส่งข้อความอวยพรบริษัทลูกค้าจีน เนื่องในโอกาศครบรอบก่อตั้งบริษัท 10 ปี
จะต้องใช้คำไหนจึงจะเหมาะสม ?

และเคยมีนักเรียนต้องเป็นล่ามในงานต้อนรับคณะจากจีน
ต้องแปลคำกล่าวของประธานบริษัทที่เน้นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน
ถามว่าจะต้องเลือกใช้คำไหน ?
............

มาดูกันว่า สองคำนี้ใช้แทนกันได้ในบริบทไหน  ใช้แทนกันไม่ได้ในบริบทไหน ?

สองคำนี้ เมื่อแปลเป็นไทย ก็เทียบได้กับคำว่า ก่อตั้งขึ้น ตั้งขึ้น สร้างขึ้น จัดตั้งขึ้น

ความหมายของ คำว่า 建立  跟 成立

建立  ใช้กับ การก่อตั้งประเทศ สร้างชาติ  แปลว่า ก่อตั้ง สร้างขึ้น   建国 (สร้างชาติ)

建立  ใช้กับ การก่อตั้งบริษัท องค์กร  แปลว่า ก่อตั้ง
          ตัวอย่างประโยค
          铭中汉语中心立 12 周年  แปลว่า ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีก่อตั้งครบรอบ 12 ปี
        (ในบริบทนี้ใช้  成立 12 周年 ก็ได้ )

建立  ใช้กับ การสร้างชื่อเสียง สร้างมิตรภาพ แปลว่า "สร้างขึ้น"
          ตัวอย่างการใช้
          这几年来建立了良好的信誉。 แปลว่า หลายปีมานี้ได้สร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมา (สร้างชื่อ)
          建立了友好关系。แปลว่า  ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (สร้างมิตรภาพ)

成立  นอกจากจะใช้กับ การก่อตั้งประเทศ บริษัท องค์กรได้เหมือนกับคำว่า 建立 แล้ว
          ยังใช้กับการ "ตั้งทฤษฎี"   "จัดตั้งคณะกรรมการ" ได้ด้วย
          科学家成立了新的理论 แปลว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้น
          成立了一组研究委员会 แปลว่า ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง小提示: TIP ช่วยจำ
ข้อแตกต่างระหว่างการใช้  建立 กับ 成立
建立 ไม่ใช้กับ การตั้งทฏษฎี  การตั้งคณะกรรมการ              X 建立了一组研究委员会
成立  ไม่ใช้กับการสร้างชื่อเสียง  ความสัมพันธ์  มิตรภาพ   X 成立了友好关系。

 สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师           
ลองสังเกตและใช้คำเหล่านี้แต่งประโยคกันค่ะ

จากคำถามส่วนหนึ่งของนักเรียนในคลาสเรียนภาษาจีน FUTURE C
#HSK5  #建立  #成立
#近义词 #คำศัพท์จีนชวนสับสน #คำคล้าย
www.futurec-cn.com

๑๑๑๑๑


อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  และขอบคุณสำหรับการท้วงติงชี้แนะค่ะ Flag Counter

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ -คำขยายอยู่หน้าคำหลัก-หลักไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ  -คำขยายอยู่หน้าคำหลัก-

你爱的人 แปลว่า คนที่คุณรัก
爱你的人 แปลว่า คนที่รักคุณ
คำหลักในที่นี้ คือ “人 คน”
คำขยายก็คือ "你爱的 ที่คุณรัก“  และ “爱你的 ที่รักคุณ"

最幸福的爱就是你爱的人也爱你。
ความรักที่โชคดีและมีความสุขที่สุดก็คือ คนที่คุณรักก็รักคุณด้วยเช่นกัน

最幸福的 ขยายคำว่า 爱 (ซึ่งเป็นคำหลัก 中心语)

ประโยคตัวอย่างนี้ ไม่ใช่คำคมที่ไหนนะคะ
เป็นประโยคที่แต่งขึ้นมาเองในห้องเรียนวันนี้นี่แหละค่ะ
(แล้วเราพูดมาถึงเรื่องนี้ได้อย่างไร)

TIPS: 小提示
หลักไวยากรณ์จีนไม่มีอะไรมาก
อาศัยการเรียงคำ
เมื่อเรียงต่างกัน ความหมายก็เปลี่ยนไป
จำง่ายๆ –คำขยายอยู่หน้าคำหลัก-
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
www.futurec-cn.com
#ภาษาจีนขั้นกลาง วันเสาร์เช้า ๑๑๑๑๑

สอนวิธีจำอักษรจีนง่ายๆ จำด้วยวิธีแยกตัวประกอบ ใช้เรียนใช้สอน 餐


สอนวิธีจำอักษรจีนง่ายๆ  จำด้วยวิธีแยกตัวประกอบ


 อักษรจีนน่าอัศจรรย์ ! ต่อตัวและแยกตัวประกอบได้  
 有趣的汉字:  汉字构字法。วิธีการสร้างอักษรจีน

จะทยอยมาเพิ่มให้ทีตัวสองตัว 
ค่อยๆ สะสม   เหมือนหยดน้ำที่หยดทีละหยด  กลายมาเป็นลำธาร  เป็นแม่น้ำ  เป็นมหาสมุทร 
..................
ดูตัวอย่าง อักษรจีนที่แปลว่า " มื้ออาหาร "  餐  ออกเสียงว่า  cān           

ประกอบด้วยอักษรจีน 3 ส่วน ส่วนล่างนั้น   เป็นอักษรจีนที่แปลว่า กิน หรือ อาหาร  
เป็นส่วนประกอบที่ทำหน้าที่บอกความหมายของอักษรตัว  


小提示:TIPS:  เทคนิคจำที่ใช้เรียนใช้สอนได้ 

อักษรจีนจำง่ายๆ แยกตัวประกอบออกมาค่ะ
การสร้างอักษรจีนก็คล้ายการต่อตัวจิ๊กซอว์  
เอาอักษรจีนพื้นฐานมาประสมกันกลายเป็นอักษรอีกตัว 
โดยประกอบด้วยส่วนที่บอกความหมายและส่วนที่บอกเสียงอ่าน
สุวรรณา สนเที่ยง

หลักการจำอักษรจีน
เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
ใช้เรียนใช้สอน

..........

เก็บอักษรจีนมาฝากเพิ่ม 1 ตัว 
14 พฤศจิกายน 2016

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการฝึกเขียน-ฝึกจำ ให้ดูเล่นๆ (แต่ต้องเขียนจริงๆ ) นะคะ
鼻子 nose จมูก

ตัวที่ว่าเขียนยากๆ กลายเป็นของกล้วยๆ ไปเลยค่ะ  
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สอนวิธีจำอักษรจีนง่ายๆ จำด้วยภาพและจินตนาการ

https://suwannas.blogspot.com/2016/05/blog-post_29.html  #เรียนภาษาจีน #futurec #อักษรจีน #ฟิวเจอร์ซี #中级汉语

 ๑๑๑๑๑อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
 ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter