หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เฉลย - วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4

เฉลย - วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4  泰国学生高考题

ครั้งที่ 1/60 สอบวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
นักเรียน ม.4  ม.5  และ ม.6  สายศิลป์ภาษาจีน

โดยสุวรรณา สนเที่ยง

(รูปประโยคอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง เพราะอาศัยนักเรียนจำมาจากห้องสอบ แต่คำที่ออกสอบตามนี้)
.....
 หมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน ทั้งประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ

(ไม่ได้เรียงตามข้อสอบจริง) 

   1. 习近平 ดำรงตำแหน่งอะไร คำตอบคือ 主席 (ประธาน / ประธานาธิบดีจีน) 

   2. 中国通用货币 ข้อไหนคือสกุลเงินจีน คำตอบคือ 人民币

   3. 四大发明 หนึ่งในสี่สิ่งประดิษฐ์โบราณจีน ตอบ 纸(造纸术) วิธีทำกระดาษ

   4. 不是中国的少数民族 ข้อใดไม่ใช่ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตอบ 汉族

   5. 妈妈的哥哥怎么称呼?สรรพนามแทนพี่ชายของแม่คืออะไร ตอบ 舅舅  

      (舅舅 ภาษาแต้จิ๋ว เรียกว่า อากู๋ = พี่ชายหรือน้องชายฝ่ายแม่)

 ..............
ดูเทียบกับแนวข้อสอบแพทจีนที่เหล่าซือเคยวิเคราะห์ไว้ จะเห็นว่าตรงกับข้อสอบจริงหลายข้อของทุกปีอยู่จำนวนมาก


ย้อนดูเรื่องเดิม คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่

20 หัวข้อแนวข้อสอบ PAT จีนที่ต้องรู้


    6. 孙悟空 (ซุนหงอคง) เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่อง... ตอบ《西游记》(ไซอิ๋ว)


    7. 端午节的食品(吃什么)อาหารในเทศกาลตวนหวู่ ตอบ 粽子 (บ๊ะจ่าง)

    8. 颐和园在....หยีเหอเยวี๋ยน -พระราชวังฤดูร้อนอยู่ที่... ตอบ 北京 (นครปักกิ่ง)

    9. 熊猫是中国的 หมีแพนด้าเป็น .... ของประเทศจีน ตอบ 国宝 (สิ่งล้ำค่าของชาติ)

  10. 最后两个王朝  สองราชวงศ์สุดท้ายของจีนคือ ตอบ 明清 (หมิงกับชิง) 

       (สังเกต ข้อสอบไม่ได้ถามราชวงศ์เดียว แต่ต้องจำทั้งสองราชวงศ์ที่เรียงกัน)

เครดิต เหล่าซือ Nawarat Aon, น้องไน่ , น้องเอม ร่วมให้ข้อมูล  


....

หมวดคำพ้องรูป - พ้องเสียง - พินอิน- การออกเสียง

(ไม่ได้เรียงตามข้อสอบจริง) 


pat-2559-answer-3

11  知道还是不知道,都按要求办事。

     ในข้อนี้มีสองคำ ที่ต้องเลือกตอบให้ถูก คือ คำว่า 还是 กับ 得 

      คำตอบที่ถูกต้องทั้งสองคำคือ háishi กับ děi 

      háishi (是 ต้องออกเสียงเบา)  得 ต้องออกเสียงว่า děi ที่แปลว่า “จำเป็นต้อง” 

12. ออกเสียงเหมือนกันทุกคำ ตอบ 提供 供应 供给 tígōng  gōngyìng  gōngjǐ

13. คำพ้องรูปที่ออกเสียงต่างกัน ตอบ 奇 (hào好人 好多

14. 顺便 กับ 茶叶 คำตอบคือ shùnbiàn กับ cháyè (便 ออกเสียง pián ได้ด้วย)

......
- แนะเทคนิคการทำข้อสอบแพทจีน -

  จากตัวอย่างข้อเรื่องพินอิน (การออกเสียง) ที่มี 还是 กับ 得  ถ้าเรารู้แน่ชัดแล้วว่า 得 ต้องออกเสียงว่า děi ที่แปลว่า “จำเป็นต้อง” 

  * สิ่งที่ต้องทำอันดับแรก 

     ข้อที่ไม่มี děi ให้ตัดทิ้งไปก่อน แต่อย่าเพิ่งรีบเลือก สังเกตว่า ข้อเลือกที่ออกเสียงว่า děi นั้นมีอยู่สองข้อ

  * อันดับต่อมา 

     อย่าลืมว่า háishi (是 ในที่นี่ต้องออกเสียงเบา) ดังนั้น ข้อที่ 是 ออกเสียงเป็น shì นั้นให้ตัดทิ้งได้หมด 

    เหลือแต่ข้อที่มี 还是 háishi และ 得 děi เท่านั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

    (เหล่าซือสุวรรณา)
..........

เรื่องคำหลายเสียง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

คำพ้องรูปจีน คำหลายเสียงทำสับสน ตอน 得 de dé děi
........
.......


หมวดสำนวน - คำสแลงจีนที่ออกสอบล่าสุด
15  没带雨伞,被雨淋得像....... ตอบ 落汤鸡 (ไก่ตกน้ำแกง=ลูกหมาตกน้ำ)
   
      ไม่ได้ติดร่มไป โดนฝนเปียกเหมือน      

16. 不敢当,还差得远呢!ตอบ 谦虚 (แสดงการถ่อมตน)

      ไม่อาจรับได้ ยังห่างชั้นอีกมากเลย หมายความว่าอะไร

17. 靠不住 (ไม่น่าเชื่อถือ) ตอบ 不可信/不可相信 (เชื่อไม่ได้)

18. 眼红 (ตาแดง-ตาร้อน)  ตอบ 羡慕  (ชื่นชม/อิจฉา คำเชิงบวก)

19. 小菜一碟  (กับข้าวธรรมดาจานเล็กๆ) ตอบ 很容易做 อุปมา “ทำได้ง่ายๆ “
.........


ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถามกันมาว่า คำตอบไหนถูก ?  热乎乎 หรือว่า 热乎热乎 ?

20.  这碗汤 ............ (เติมคำที่พรรณนาลักษณะของ )

        A. 热乎乎       B. 热乎热乎

       ข้อไหนถูก ?  หรือใช้ได้ทั้งสองอย่าง ?  
      
       ข้อนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ 热乎乎 (คำคุณศัพท์ที่ใช้พรรณนาความร้อนของน้ำแกง - อาหาร ) 

** 
ข้อนี้เป็นเรื่องไวยากรณ์จีน การใช้คำคุณศัพท์ที่เป็นสำนวนพรรณนาลักษณะต่างๆ เช่น ต้องการพรรณนาความอุ่นของแสงอาทิตย์ ใช้ 暖洋洋 

ลองเทียบกับตัวอย่างข้อสอบปี 2554 (ตามภาพ) ซึ่งในนั้นมีตัวเลือก 热乎乎 มาสร้างความสับสนให้นักเรียนรวมอยู่ด้วย 
。。คำตอบของข้อนี้ คือ ข้อ 1 暖洋洋
.......
เหล่าซือได้รวบรวมคำคุณศัพท์ลักษณะแบบนี้ที่เคยออกสอบให้ตามภาพสีน้ำเงินด้านบน  รวม 暖洋洋、热乎乎 ก็ทั้งหมด 20 ค

นักเรียนควรทำความเข้าใจว่าแต่ละคำใช้พรรณนาคุณลักษณะของอะไรได้บ้าง เพื่อเวลานำไปใช้จะได้ใช้ภาษาได้อย่าง 地道 (เหมือนคนจีนเจ้าของภาษา)


..............
。。。。。

ข้อสอบ PAT จีนส่วนที่เกี่ยวกับหลักภาษา ไวยากรณ์จีน คำสันธาน 
(หัวข้อการใช้ต่างๆ เหล่าซือเคยเขียนไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้) 

ข้อสอบเติมคำสันธาน (คำเชื่อม)

ครั้งที่ 1/60 นี้ ออกสอบการใช้   ...............   / 不.........,而且.......

ตัวอย่าง ข้อ 21.  และ  22. (ไม่ได้เรียงตามข้อสอบจริง)

ดูคำอธิบายการใช้ คำเชื่อม คลิกที่นี่

คำสันธาน 不但 … ,而且…….。เมื่อเชื่อมประโยคที่มีประธานร่วมกัน กับที่มีสองประธาน ต้องเรียงอย่างไร?......

- ไวยากรณ์จีน กลุ่มที่ออกสอบแพทจีนบ่อยสุด -


ปีนี้ออกสอบเรื่อง  

-  的、得、地 -

-  把字句 -

-  比字句 -

- 了、着、过 -


ข้อ 23 - 26 เป็นตัวอย่างข้อสอบจริง ครั้งที่ 1/60 

แต่ไม่ได้เรียงข้อตามข้อสอบจริง 
และรูปประโยคอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง 


การใช้ 把字句 ที่เหล่าซือเคยเขียนไว้ คลิกดูได้ที่นี่


ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 把字句 (เลิกงงกับ 把 ได้เลย)

http://suwannas.blogspot.com/2016/09/blog-post_13.html
....
.................

คำพ้องรูปพ้องเสียง คำหลายความหมาย 多义字 

ที่ออกสอบบ่อยสุด คือ “会”  

ตามตัวอย่างที่เหล่าซือวิเคราะห์-เจาะลึกไว้ในข้อสอบที่ 27 - 28  


  

*  “会”  มีหลายความหมาย  หมายถึง “ทำเป็น” หรือ “ทำไม่เป็น”
  

*  “会” ยังใช้แสดงการคาดการณ์ได้ด้วย หมายถึง “จะ” 
------                                                                            
คำว่า  “会” เป็นคำที่ใช้บ่อยมาก และเป็นคำที่คนไทยยังสับสนอยู่

ไว้เหล่าซือจะหาเวลาเขียนอธิบายละเอียดเป็นอีกเรื่องหนึ่งแยกต่างหากจากเรื่องนี้

...........

ขอบคุณทุกโหวต ทุกไลค์และทุกความคิดเห็น
เหล่าซือสุวรรณา


เราไม่ได้เน้นการขาย แต่เน้นการเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
ท่านที่ให้เกียรตินำไปใช้เผยแพร่ต่อ 
ขอความกรุณาให้เกียรติตนเองและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   
เคยเขียนเรื่อง " วิเคราะห์แนวข้อสอบ PAT 7.4 " ไว้เมื่อหลายปีก่อน
ถูกก็อปไปใช้ในลักษณะที่ทำให้คนอ่านเข้าใจว่าผู้ก็อปเป็นผู้เขียนมาแล้ว (ก็อปไปหลาบเว็บ)

เรื่องนี้เวลาทำวิทยานิพนธ์ สำคัญมาก


อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
  ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ  ขอบคุณทุกความคิดเห็นและคำติติงFlag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น