หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รวมคำจีนสับสน คำตรงข้าม คำใช้บ่อย ระดับ HSK4 และตัวอย่างการใช้


ในคำศัพท์ภาษาจีน 1,200 คำ ระดับ HSK4 นั้น
มีกลุ่มคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่มักสร้างความสับสนให้กับนักเรียนไทย 
เพราะบางคำมีความหมายใกล้เคียงกัน 
บางคำมีคำร่วมคำเดียวกัน แต่ใช้ต่างกัน เช่น  
可怜 -- 同情 //  严重 -- 严格 // 马虎 -- 马马虎虎 
บางคำเมื่อแปลเป็นไทยแล้ว ก็สร้างความสับสนยิ่งขึ้น  

ผู้เขียน (เหล่าซือสุวรรณา) จึงได้รวบรวมคำประเภทนี้ไว้ 40 คำในบทความนี้ ซึ่งเป็นคำในระดับ HSK4 

แนะนำเทคนิคการสอน 
1. นำคำสับสนมาอธิบายไปพร้อมกัน (เมื่อเรียนครบทั้งสองคำแล้ว) 
2. ยกตัวอย่างการใช้ โยงให้เห็นความเหมือนและความต่าง 
3. นำคำตรงข้ามมาสอนประกอบให้เห็นชัด   
เรียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง
2019
Facebook: Suwanna Future C  ***
.....
...
Flag Counter