หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนวนจีนคุ้นหู 白日做梦 ฝันกลางวัน

สำนวนจีนที่เราคุ้นหู แบ่งปันจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซี 1 คำค่ะ


ฝันกลางวัน 白日做梦  Bái rì z mèng
Daydream, Castle in the air

มาล่าฝันตอนที่ตื่น  ดีกว่านอนฝันกลางวัน 
แล้วฝันนั้นจะเป็นจริง ไม่เพ้อเจ้อค่ะ 

สุวรรณา สนเที่ยง

#คอร์สภาษาจีนขั้นกลาง
#ฟิวเจอร์ซีใกล้บีทีเอสตลาดพลู
#สำนวนจีน #成语  #ChineseIdioms

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

คำพ้องรูป คำหลากเสียง คำหลายเสียง “差” chā chà chāi cī


คำพ้องรูป คำหลากเสียง คำหลายเสียง  “差”  chā  chà  chāi   
เป็นอักษรจีนอีกตัวที่ใช้บ่อย ออกสอบบ่อย 
 "มีหลักในการแยกอย่างไร ?"
บริบทไหนต้องออกเสียงอย่างไร  และ หมายถึงอะไร  
......

ลักษณะพิเศษของภาษาจีนอย่างหนึ่ง คือ มี 多音字 ค่อนข้างมาก และต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
多音字 คำพ้องรูป อักษรจีนที่เขียนเหมือนกันเป๊ะ แต่อ่านเสียงต่างกันได้หลายเสียง ที่บางท่านเรียกว่า "คำหลากเสียง" และ "คำหลายเสียง" นั้น 
...... สร้างความสับสนให้กับคนเริ่มเรียนภาษาจีนไม่น้อย
............
เอนทรี่นี้จะเขียนถึง “差”  ต่อจาก “得” 


“差” ออกเสียงได้ 5 เสียงด้วยกัน  
แต่ในบทความนี้จะเน้น 3 เสียงที่ใช้บ่อยในระดับต้น-กลาง 

เน้นจำสามเสียงแรกก่อน เสียงอื่นๆ จะจำตอนนี้หรือไม่ก็ได้
หลักการจำง่ายๆ ก็เหมือนที่เคยแนะไปค่ะ 
ให้ดูที่บริบท - สถานการณ์ที่ใช้ประกอบ แล้วจะอ่านไม่ผิดแน่นอนค่ะ

“差”
1. “差” ออกเสียงว่า chā แปลว่า แตกต่าง  ต่างกัน เช่น     
    差异     chāyì     แตกต่าง ความแตกต่าง 
    时差     shíchā   เวลาต่างกัน 
    泰国跟中国的时差是一个小时。
    เวลาประเทศไทยกับประเทศจีนต่างกัน 1 ชั่วโมง 
    “差” chā  แปลว่า ผิดพลาด เช่น  差错  chācuò      

2. “差” ออกเสียงว่า chà  หมายถึง "แย่"  "ไม่ดี"  "ไม่เพียงพอ"  เช่น 
    还差得远呢 (คำถ่อนตัว แปลว่า ยังอีกห่างชั้นกันมากเลย ยังเทียบไม่ติดเลย)      
    服务很差  (บริการแย่มาก) 
    质量差      (คุณภาพแย่)  
    คำอื่นๆ ที่ออกเสียง chà  ก็ได้แก่ 
   差不多     (เกือบจะ / ประมาณ / พอๆ กัน * ไม่ต่างกันมาก) 
   差点儿     (เกือบจะ  ขาดไปนิดนึง)
    差十分八点   (ขาดอีก 10 นาที 8 โมง)   3. “差” ออกเสียงว่า chāi  คำนี้เดิมหมายถึงงานราชการ  เจ้าหน้าที่ทางการ เช่น 差人 
     ปัจจุบันมีการนำมาสร้างเป็นคำศัพท์อื่น เช่น 
     邮差   yóuchāi  บุรุษไปรษณีย์  
     出差   chūchāi  (หน่วยงานส่งไป) ไปปฏิบัติงานต่างเมืองหรือต่างประเทศ   
     差遣   chāiqiǎn   ใช้ให้ไปทำ สั่งให้ไปทำ  
     
4. “差” ออกเสียงว่า cī  
 
  ได้แก่คำว่า 参差不Cēncī   แปลว่า "สูงต่ำไม่เท่ากัน ระดับไม่เท่ากัน" 
** ให้สังเกตการออกเสียงทั้งตัว 参 และ 差 ที่ต่างจากเคยเรียนด้วย   
    คำนี้อยู่ในภาษาจีนระดับขั้นสูง HSK6 ขึ้นไป
.........
    ส่วนการออกเสียงแบบที่ 5 นั้น มีการใช้น้อยมาก จึงยังไม่นำมารวมไว้ในนี้ให้สับสนยิ่งกว่าที่ใช้อยู่ 
..........

* จำจากเข้าใจความหมาย  
   ก็จะหายงงกับการออกเสียงของ 差  chā  chà chāi  cēn ได้แล้วค่ะ

* เรื่องนี้ยากนิดหน่อย

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีน
www.futurec-cn.com


 ๑๑๑๑๑ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์
ขออภัยในข้อบกพร่อง และขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกคำติติงFlag Counter

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

คำพ้องรูปจีน คำหลายเสียงทำสับสน ตอน 得 de dé děi

คำพ้องรูป คำหลากเสียง คำหลายเสียง  得”  de dé děi
เป็นคำหนึ่งที่ได้รับคำถามมากที่สุด 
 "จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องออกเสียงไหน ? " 
 "มีหลักในการแยกอย่างไร ?"

ลักษณะพิเศษของภาษาจีนอย่างหนึ่ง คือ มี 多音字 ค่อนข้างมาก และต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
多音字 คำพ้องรูป อักษรจีนที่เขียนเหมือนกันเป๊ะ แต่อ่านเสียงต่างกันได้หลายเสียง ที่บางท่านเรียกว่า "คำหลากเสียง" และ "คำหลายเสียง" นั้น 

สร้างความสับสนให้กับคนเริ่มเรียนภาษาจีนไม่น้อย
............
เอนทรี่นี้จะเขียนถึง 得 ตัวเดียวก่อน 

อักษรจีนตัว 得 ที่เราเรียกว่า 双人“得” นี้ ออกเสียงได้ 3 เสียงด้วยกัน  de  děi

แล้วประโยคไหนต้องออกเสียงอย่างไร และ หมายถึงอะไร เหล่าซือแนะหลักในการจำง่ายๆ ค่ะ 
ให้ดูที่บริบท - สถานการณ์ที่ใช้ประกอบ แล้วจะอ่านไม่ผิดแน่นอนค่ะ

1. 得 ออกเสียงว่า de เมื่อทำหน้าที่เป็นคำช่วยโครงสร้าง  และคำเสริมบอกระดับ เช่น  
    唱歌唱得很好听。(ร้องเพลงได้เพราะมาก) 
    画得美极了。         (วาดได้สวยเหลือเกิน)   
    累得走不动了。    (เหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้ว)
    饿得很                      (หิวเหลือเกิน)
     อ่านคำอธิบายและตัวอย่างการใช้ 得 ในความหมายนี้แบบละเอียดเจาะลึกเพิ่มเติมได้ที่ 
     ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที่ 1 (ขั้นต้น – ขั้นกลาง)
     ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที 2 ใช้บอกระดับความเข้ม

2. 得 ออกเสียงว่า dé  มีความหมายว่า "ได้รับ"  เช่น   得到   获得   得奖   得了感冒  得病   

3. 得 ออกเสียงว่า děi  เป็นภาษาพูด (口语)แปลว่า "ต้อง"  "จะต้อง"  "must"  
     ใช้เหมือนคำว่า  “要”  
     得努力。 =  要努力。 
      ต้องขยันนะ 
     明天他得工作 。=  明天他要工作。
      พรุ่งนี้เขาต้องทำงานค่ะ

     děi  ยังหมายถึง "จำเป็นต้อง" ด้วย เช่น 
     你得去看病 = 你必须去看病。 
      คุณ(จำเป็น)ต้องไปหาหมอนะครับ
     得交罚款  děi jiāo fákuǎn 
      ต้องจ่ายค่าปรับนะ

* ถ้าเราจำจากความเข้าใจความหมายที่อธิบายมา  
   ก็จะแยกแยะการออกเสียงของ 得 de  děi ได้แล้วค่ะว่าสถานการณ์ไหนต้องออกเสียงอย่างไร 

ขอให้เพื่อนๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีนค่ะ

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีน
www.futurec-cn.com


๑๑๑๑๑


ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่)  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
ขออภัยในข้อบกพร่อง ขอบคุณที่ท้วงติงและร่วมแสดงความคิดเห็นFlag Counter

คำคล้าย คำสับสน "โลก" 地球 、世界、人间。ใช้ต่างกันอย่างไร ?


คำคล้าย คำสับสน 
คำว่า "โลก"  ในภาษาจีนจะแบ่งละเอียดกว่าภาษาไทย 
จึงทำให้คนเรียนสับสนเวลาจะเลือกเอาคำไปใช้

汉语近义词:地球 、世界、人间。
................

วันนี้เรามาทำความเข้าใจคำศัพท์กลุ่มนี้กัน ว่าใช้แตกต่างกันอย่างไร

พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์จีนไปด้วยกันกับเหล่าซือ 7 คำ 
ซึ่งรวมถึงสำนวนจีนสี่พยางค์ 1 คำด้วย1.  地球  โลก ลูกโลก Earth / Global ในมิติที่หมายถึงโลกเป็นวัตถุ 
     เช่น 地球热 โลกร้อน

2.  世界  โลก World  เช่น คำว่า  世界贸易 การค้าโลก World Trade 

3.  人间  โลกมนุษย์  Human world  ในมิติที่ตรงข้ามกับคำว่า "สวรรค์ 天堂 Paradise " 

Tip ของแถม 
สำนวนจีน Chinese Idiom 
人间天堂   สวรรค์บนดิน Paradise On Earth
 อุปมา ดินแดนบนโลกมนุษย์ที่มีความงดงามมีความสุขดุจสวรรค์
(比喻人世间极美好的地方,好像天堂一样。)
คำนี้เป็นสำนวนจีนโบราณสี่พยางค์ (成语)
สำนวนไทยก็มีการนำมาสร้างเป็นคำว่า "สวรรค์บนดิน" ใช้ในความหมายเดียวกันกับสำนวนจีน

สุวรรณา สนเที่ยง
แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีน
www.futurec-cn.com

ทดสอบความเข้าใจ
เพื่อนๆ ลองใช้ คำว่า 地球 、世界、人间。แต่งเป็นวลีหรือประโยคภาษาจีนค่ะ ตัวอย่างเช่น โลกเปลี่ยนไปแล้ว ฯลฯ
แล้วส่งในคอมเมนท์ หรือ จะเข้าไปคอมเมนท์ในเฟซบุ๊คก็ได้ค่ะ

facebook: Suwanna Future C
  ๑๑๑๑๑ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ภาพวาดของนักเรียน เล่าตำนานเทศกาลจงชิว - นางฟ้าฉางเอ๋อ

中秋节快乐!ส่งความสุขเทศกาลจงชิว

ในประเทศจีน 中秋节 เป็นเทศกาลใหญ่อันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจีน
中秋节 Zhōng Qiū Jié  The Mid-Autumn Festival

เป็นเทศกาลรื่นเริง ที่นิยมส่งความสุขอวยพรกัน
ที่จีนปัจจุบัน  วันนี้เป็นวันรวมญาติ  มีความหมายลึกซึ้ง 
ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการไหว้พระจันทร์ 
เน้น ที่ 团圆 (อยู่กันพร้อมหน้า) จึงเป็นวันหยุดราชการ

..........
ประเพณี  วัฒนธรรม ตำนาน อาหาร เกี่ยวกับเทศกาลจงชิว
เป็นหัวข้อหนึ่งที่ออกสอบบ่อยมากใน HSK และ PAT จีน
เช่น ถามว่า
- เทศกาลประเพณีที่สำคัญอันดับสองของจีน คือ เทศกาลอะไร
- เทศกาลนี้มีความหมายอย่างไร
- ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของปี
- มีประเพณีทำอะไร
- มีอาหารพิเศษอะไร ฯลฯ
.........
เพื่อนๆ ลองมาฝึกอ่านข้อความภาษาจีนที่น้องๆ เขียนบรรยายภาพไว้ค่ะ
จะช่วยให้เราค่อยๆ จำไปทีละส่วน พิชิตข้อสอบได้อย่างง่ายดาย

ภาพวาดแสดงตำนานเรื่องวันไหว้พระจันทร์ นางฟ้าฉางเอ๋อ 嫦娥
嫦娥 เป็นหนึ่งในชื่อนางฟ้าที่ชาวจีนคุ้นเคย จึงนำไปตั้งเป็นชื่อยานอวกาศในปัจจุบัน

ภาพแรก ผลงานของน้องแบม 王妙玲同学
นักเรียนฟิวเจอร์ซีี วาดไว้เมื่อปีที่แล้ว ตอนน้องเรียนอยู่ ม.4
..................
น้องแบมเขียนบรรยายภาษาจีนไว้ว่า

中秋节是中国重要的节日之一。

中秋节是每年的八月十五日。

有一个关于中秋节故事的传说。

นอกจากข้อความข้างบนแล้ว น้องแบมเขียนบรรยายต่อไปอีกว่า

ตามตำนาน บนดวงจันทร์มีเทพธิดา "ฉางเอ๋อ" อยู่ เธอเป็นผู้หญิงที่งดงามมาก

เธอมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่ง

บ้านเก่าของฉางเอ๋ออยู่โลกมนุษย์  เมื่อถึงคืนวันเทศกาลจงชิว

เทพธิดาฉางเอ๋อกับน้องกระต่ายก็จะนั่งอยู่ใต้ต้นอบเชย

มองดูคนในโลกมนุษย์
ภาพที่สอง ผลงานของน้องนิวส์  刘芝雅同学
นักเรียนฟิวเจอร์ซีี วาดไว้เมื่อปีที่แล้ว ตอนน้องเรียนอยู่ ม.4

น้องนิวส์ บรรยายภาพไว้ว่า

......在月亮上有一位很美丽的仙女,叫嫦娥。
บนดวงจันทร์มีเทพธิดาที่งดงามมากองค์หนึ่งอยู่ ชื่อฉางเอ๋อ

......中秋节是合家团圆的日子。
เทศกาลจงชิว เป็นวันรวมญาติของครอบครัว
และ
บนดวงจันทร์มีเทพธิดาฉางเอ๋ออาศัยอยู่กับกระต่ายน้อยตัวหนึ่ง
ที่เธอต้องไปอยู่บนดวงจันทร์ เพราะเธอได้กลืนยาอายุวัฒนะลงไป....

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

ภาพประกอบ
น้องแบม น้องนิวส์
นักเรียนของศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
วาดไว้เมื่อเดือนกันยายน ปี 2015

www.futurec-cn.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
เผยแพร่เพื่อการศึกษา อนุญาตให้แชร์โดยตรงจากลิงค์นี้ แต่ต้องไม่เพื่อการค้า 
ไม่อนุญาตให้ก็อปภาพหรือเรื่องไปแยกเผยแพร่ต่อ

เรียนรู้ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลจงชิว เพิ่มเติม อ่านที่นี่ค่ะ
วันไหว้พระจันทร์ ในมิติของคนจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบัน

http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2011/09/12/entry-1
๑๑๑๑๑

  ๑๑๑๑๑ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

ตรวจผลสอบ HSK YCT HSKK คลิกที่นี่ได้เลยวิธีตรวจผลสอบ HSK YCT ทางเน็ต HSK YCT 考试成绩网上查询法
ตรวจผลสอบ HSK ทางเน็ต   (ตรวจผลสอบ คลิกที่นี่ได้เลย)
...........................................
ตรวจผลสอบ HSK และ ตรวจผลสอบ YCT ทางเน็ต
หวังว่าข้อความในบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม 
ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จจากการสอบ  และสามารถนำภาษาจีนไปใช้งานได้ค่ะ
คะแนนสอบเป็นเพียงมาตรฐานอย่างหนึ่งในการวัดผลบางด้านบางส่วนเท่านั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ศักยภาพความสามารถที่เป็นจริง  เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความสามารถที่เหนือกว่าข้อสอบที่ผ่านมา 


新 HSK 考试成绩 网上查询法

วิธีตรวจสอบผลสอบหรือคะแนนสอบ HSK ทางเน็ต  ให้เข้าไปที่ 汉语考试服务网
http://www.chinesetest.cn/index.do (ตรวจผลสอบ คลิกที่นี่ได้เลย)
www.chinesetesting.cn
จะมีช่องปรากฎให้ตรวจสอบคะแนนอยู่ทางซ้ายล่าง


ช่อง 准考证号 (Admission Ticket No.) 
พิมพ์ H.... (ตัวเลขยาวๆ ) ที่อยู่แถวที่ 3 ของบัตรเข้าสอบ

ช่อง 姓名 (Name:...........)  
พิมพ์  ชื่อภาษาจีน (เป็นอักษรจีน) หรือ ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (ไม่ต้องมีคำนำหน้า Miss or Mr. )

ช่อง 验证号 (Validation Code:..........)  
ใส่รหัสตัวเลข 4 หลักที่เห็นปรากฎอยู่ด้านข้าง

กรอกเสร็จแล้ว กด  查询 (enquiry) 

ถ้าประกาศผลสอบแล้วก็จะมีคะแนนของเราปรากฎให้เห็น
แต่ถ้ายังไม่ประกาศผลสอบ ก็จะไม่พบข้อมูลค่ะ

หรือเข้าไปตรวจสอบผลสอบได้ตามลิงค์นี้
http://www.chinesetesting.cn/goquery.do

ตัวอย่างผลสอบ YCT ของน้องกล ด.ช. วงศธร ป.3 นักเรียนภาษาจีนของสถาบันฟิวเจอร์ซีค่ะ

เราส่งเสริมให้เรียนภาษาจีนเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง  ไม่ใช่เรียนเพียงเพื่อสอบเอาคะแนนเท่านั้น  การสอบได้คะแนนดี  เป็นเพียงผลที่ตามมา  
เราส่งเสริมให้เรียนภาษาจีนพร้อมๆ กับเรียนรู้วิธีคิดและหลักปรัชญาของคนจีน  ไม่ใช่เรียนอย่างฉาบฉวย
ภาษาจีนเป็นภาษาที่สวยงาม  ทั้งด้านรูป  เสียง และความลึกล้ำในการสื่อความ  หากเรียนแบบท่องไปพูดหรือท่องไปสอบ โดยไม่ได้เข้าถึงแก่นของภาษา ก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมาก 


เรื่องนี้โพสต์ครั้งแรกที่ โอเคเนชั่นบล็อก


วันไหว้พระจันทร์ ในมิติของคนจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบัน

 เรื่องนี้เหล่าซือสุวรรณาโพสต์ครั้งแรกที่โอเคเนชั่นบล็อก
 http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2011/09/12/entry-1
...............
เกร็ดวัฒนธรรมจีน  วัฒนธรรมจีนใหม่  เทศกาลไหว้พระจันทร์ (中秋节) 
ขนมไหว้พระจันทร์ (中秋月饼) 

เทศกาลไหว้พระจันทร์  มีความหมายต่อชาวจีนปัจจุบันอย่างไร  ในเมืองจีนเขาฉลองอย่างไร  ยังมีการไหว้พระจันทร์หรือไม่   เป็น “ วัฒนธรรมใหม่ ”  ที่ต้อง " อัพเดท "

   
( บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามของขนมไหว้พระจันทร์จากมาเลเซีย ปี 2010 )

                วันเพ็ญเดือนแปด วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน  เป็นวันเทศกาลไหว้พระจันทร์  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 กันยายน 2011  วันนี้เป็นวันหยุดราชการในจีน  และชาวจีนมีการฉลองกันอย่างคึกคัก 
เทศกาลสำคัญของจีนมีอยู่ 4 เทศกาล   เทศกาลไหว้พระจันทร์มีความสำคัญอันดับสองรองจากตรุษจีน  เป็นเทศกาลที่สดชื่น  มีความสุนทรีและโรแมนติคมากที่สุดเทศกาลหนึ่งของจีน  

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ภาษาจีนใช้คำว่า 中秋节 ซึ่งแปลว่า เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง  ในเมืองจีนยังเรียกว่า  团圆节 ด้วย  ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่า  八月半 แปลว่ากลางเดือนแปด ( แปดเดือนครึ่ง นับจากวันตรุษจีน )  ไม่ได้มีความหมายว่าไหว้พระจันทร์แต่อย่างใด 

คนไทยเรารู้จักเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนมานาน  แต่ส่วนใหญ่จะรู้จักในลักษณะที่เป็นวันที่ชาวจีนบูชาหรือไหว้เทพธิดาแห่งดวงจันทร์  เพื่อขอประทานพร ประทานโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ความงาม ฯลฯ
           แต่ว่า  ในประเทศจีนปัจจุบัน  ความสำคัญและกิจกรรมของเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้เปลี่ยนไปมากแล้ว  ไม่ได้มีความหมายอย่างที่เข้าใจอีกต่อไป  โดยได้เปลี่ยนจากประเพณีการไหว้พระจันทร์ที่เน้นการบูชาเทพเจ้าที่เคร่งพิธีกรรมมาเป็นการพบปะรวมญาติกิน - เที่ยวในอารมณ์แบบชิวๆ สบายๆ   ชาวจีนในเมืองมีการไหว้พระจันทร์น้อยมาก  
          คนจีนปัจจุบันถือว่าวันนี้เป็นวัน 团圆节 เป็นวันที่ผู้คนในครอบครัวกลับมาพบปะกันพร้อมหน้าอีกครั้ง  
          ลูกๆ ที่แต่งงานออกไปตั้งครอบครัวใหม่  หรือย้ายไปทำงานต่างถิ่น  จะต้องกลับมารวมญาติกันในวันนี้  
คำว่า  แปลว่า  ก้อน กลม กลุ่ม คณะ(บุคคล)  แปลว่า กลม สมบูรณ์ ครบถ้วน  

คำว่า  团圆  แปลได้ว่าอยู่ร่วมกันพร้อมหน้า  ( ไม่ได้แปลว่าสามัคคีกลมเกลียว )   
แต่หมายถึงการที่คนในครอบครัวที่แยกจากกันได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้ง  ถ้าหากขาดคนใดคนหนึ่งไป  ก็จะเหมือนดวงจันทร์ที่แหว่งเว้าไป  และในคืนวันนี้  ทุกคนในครอบครัวก็จะนั่งทานข้าวทานขนมร่วมกัน ( ชมจันทร์บ้างไม่ชมจันทร์กันบ้าง ) 
บางครอบครัวก็จะไปท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัว  เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย  ไม่หนาวไม่ร้อน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง   เป็นการเดินทางท่องเที่ยวก่อนที่ประเทศจีนจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวที่ยาวนานและทรมาน   
        
แต่โบราณมา  ชาวจีนใช้ภาพการแหว่งเว้าและการกลมมนของดวงจันทร์อุปมาชีวิตที่ต้องพลัดพราก  ผิดหวัง  สมหวังมานานแล้ว (古往今来,人们常用  ” “月缺来形容 悲欢离合)
กวีเอกของจีนหลายท่านได้ประพันธ์บทกวีที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ไว้มากมาย 
หนึ่งในนั้นก็คือบทกวีอมตะของกวีเอก หลี่ไป๋ (李白) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในราชวงศ์ถัง ที่มีชื่อว่า  静夜思 ซึ่งพรรณนาถึงความรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดในคืนวันเพ็ญ  ( .....    “ 举头望明月,低头思故乡”  แหงนหน้ามองดูมองดูจันทร์ที่สุกสว่าง  ก้มหน้าคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอน ...  เนื้อหาคล้ายๆ กับเพลง เดือนเพ็ญ ของไทย )  

เวลาผ่านไปนานกว่า 1,000  ปี   บทกวีบทนี้ซึ่งประกอบด้วยอักษรจีน 20 ตัวก็ยังเป็นบทกวีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบทกวีที่ดีที่สุดบทหนึ่งและใช้สอนคนจีนมาจนทุกวันนี้......  
         
     月饼象征团结,是中秋必备的食品。  
          ขนมไหว้พระจันทร์  ภาษาจีนใช้คำว่า 月饼 แปลว่าขนมจันทร์  ซึ่งทำเป็นทรงกลม  เป็นสัญลักษณ์ของความกลมเกลียว (团结)  เป็นขนมพิเศษที่ทำขึ้นตามประเพณีเฉพาะเทศกาล 
         
          ในคืนวันไหว้พระจันทร์  ตามธรรมเนียนมจีนก็จะตัดแบ่งขนมไหว้พระจันทร์ก้อนกลมนี้แบ่งให้คนในครอบครัวทานด้วยกัน  ซึ่งมีคติแฝงสอนให้ลูกหลานสามัคคีกัน  ( ในสมัยก่อน ถ้าลูหลานคนไหนยังกลับมาไม่ทัน ก็ให้เก็บส่วนของคนนั้นไว้ )
( สิ่งที่ต้องใส่ไว้ในขนมชนิดนี้คือ เม็ดแตง  ขนมไหว้พระจันทร์จากภัตตาคารเชียงการีลา)

ขนมไหว้พระจันทร์  ปัจจุบันได้กลายเป็นของขวัญที่ชาวจีนในจีนนิยมมอบให้ญาติมิตรหรือลูกค้าอย่างแพร่หลาย 
ไม่ได้เป็นของไหว้พระจันทร์   ร้านทำขนมต่างๆ จึงต้องแข่งขันกันด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม  ดูมีค่า  
            ในเมืองไทย  พอถึงเทศกาลนี้  ก็จะมีการแข่งขันกันทำขนมไหว้พระจันทร์ออกมาขายกันอย่างคึกคัก  
            เมื่อก่อน  การทำขนมไหว้พระจันทร์เพื่อขายจะค่อนข้างจำกัดอยู่ในวงของภัตตาคารจีนหรือร้านอาหารจีนใหญ่ๆ ในไทยที่เป็นมืออาชีพซึ่งได้รับการยอมรับเชื่อถือในด้านคุณภาพและรสชาติเท่านั้น 
            แต่เนื่องจากขนมชนิดนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ  ปัจจุบัน  จึงมีร้านขนมสไตล์ฝรั่งหลายแห่งเข้ามาร่วมชิงส่วนแบ่งตลาดด้วย  อาทิ ร้านกาแฟอย่าง STARBUCKS ก็ได้มีการวางจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ภายใต้ยี่ห้อ สตาร์บัค  

    


           สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว  จะให้ความสำคัญกับสารทจีนมากกว่า 
           แต่คนจีนในฮ่องกงและมาเลเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนกวางตุ้ง  ก็จะให้ความสำคัญกับวันเทศกาลนี้มากกว่าวันสารทจีน 
           ฮ่องกงกำหนดเป็นวันหยุดราชการและมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย 

           โดยหลักๆ แล้ว  ขนบธรรมเนียม หลายๆ อย่างของคนจีนเป็นเรื่องที่เน้นปลูกฝังให้ลูกหลานเป็นคนมีคุณธรรม ขยัน อดทน เอื้ออารี สามัคคี 

            แต่คนจีนรุ่นใหม่มีความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปและแตกต่างจากยุด 60 ปีที่แล้วมาก 
            บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดี  คนจีนในประเทศจีนปัจจุบันไม่ได้เคร่งกับการยึดกรอบธรรมเนียนประเพณีหลายๆ อย่างแล้ว 
            และมีความคิดที่แตกต่างจากคนไทยเชื้อสายจีนพอสมควร  รวมทั้งประเพณีไหว้พระจันทร์ด้วย 
            การศึกษาข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมจากสิ่งที่เคยรู้และได้ยินเล่าต่อๆ กันมาตั้งแต่เด็ก  จะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมใหม่ๆ
            วิธีคิดและวิถีชีวิตของชาวจีนปัจจุบันมากขึ้น   
 เพิ่งได้รับการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมทานอาหารของชาวเซี่ยงไฮ้ในวันไหว้พระจันทร์เมื่อกี้นี้  เดี๋ยวกลับมาเขียนเรื่องขนมไหว้พระจันทร์ในเซี่ยงไฮ้ต่อค่ะ

( ข้อเขียนภาพถ่ายชุดนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสุวรรณา สนเที่ยง  อนุญาตให้แชร์โดยตรงจากลิงค์นี้ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ก็อปปี้แล้วนำไปโพสต์ต่อ เพื่อเป็นบรรทัดฐานร่วมกันในเรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกัน )
" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" postmessage_send="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" sendxdhttprequest="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" setcache="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" getcache="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" setcachecontext="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" clearallcache="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">

Flag Counter

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 把字句 (เลิกงงกับ 把 ได้เลย)

ไวยากรณ์จีน การใช้  把字句
把字句
ใช้แสดงอะไร ? 
หลักการเรียงประโยค ?
    ข้อควรจำมีอะไรบ้าง ?   
เลิกงงกับ 把 ได้เลย把字句 เป็นเรื่องที่นักเรียนไทยสับสน
หลายคนใช้ไม่ถูก
หลายคนก็ใช้วิธีเลี่ยงที่จะ "ไม่ใช้มัน"
บางคนก็บอกว่า 把字句 ไม่มีในภาษาไทย 
ฟังดูยากจัง

แต่ 把字句 เป็นรูปประโยคที่คนจีนใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน
เป็นหนึ่งในไวยากรณ์จีนที่ออกข้อสอบทั้ง HSK และ PAT จีน
เราจะตัดทิ้งไม่ใช้ ก็จะไม่สามารถสื่อสารบางเรื่องได้อย่างที่ต้องการสื่อ
.......

ตัวอย่างการเลี่ยงที่จะไม่ใช้ 把
ต้องการพูดว่า " 你把那些东西放在这儿吧。 คุณเอาของพวกนั้นวางไว้ตรงนี้เลยค่ะ"
ก็เลี่ยงพูดเป็น " 东西放在这儿吧                    ของไว้ตรงนี้เลยค่ะ "  แทนการใช้  把字句
---------
把字句 ใช้อย่างไร ?
เพื่อนๆ สามารถคลิกเข้าไปดูจากคลิปวีดีโอที่แบ่งปันจากห้องเรียนของเหล่าซือสุวรรณา สนเที่ยงได้ตามลิงค์ที่แปะไว้ท้ายเรื่องนี้
ใช้เวลาแค่  11 นาทีก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก
..............
บางคนเข้าใจว่า 把字句 ไม่มีในภาษาไทย
แต่เหล่าซือเห็นว่า 把字句 มีการใช้แบบเดียวกันในภาษาไทย

คำว่า 把 เวลาแปลเป็นภาษาไทย ก็แปลได้ว่า "เอา" หรือ "นำ" หรือ "จัดการ"
แต่ในบางประโยค ในภาษาไทยก็ไม่ต้องมีคำว่า เอา หรือ นำ

ตัวอย่าง 1

1.  我做作业了。       ผมทำการบ้านแล้วครับ (แค่สื่อว่าทำ ไม่ต้องใช้ 把)
2.  我把作业做完了。ผม(จัดการ)ทำการบ้านเสร็จหมดแล้วครับ

ตัวอย่าง 2


1.  车停在门前。          รถจอดอยู่หน้าบ้าน (บอกเฉยๆ ว่า มีรถจอดอยู่หน้าบ้าน)
2.  我把车停在门前。  ผมเอารถจอดไว้หน้าบ้าน (เน้นว่า ผมเป็นคนเอาไปจอด  ใครกระทำต่อรถ) 

ตัวอย่าง 3

1.   把我的爱情还给我。 เอาความรักของฉันคืนมา จากเพลง 你怎么说 (邓丽君)
2.   爱情还给我。            ความรักคืนให้ฉัน (สื่อความไม่รู้เรื่อง)


ตัวอย่าง 4

把金庸的小说拍成电影。
เอานวนิยายของท่านกิมย้งมาสร้างเป็นภาพยนตร์ 
ถ้าต้องการบอกว่า นวนิยายกำลังภายใน ก็ใช้คำว่า 武侠小说

把字句 เป็นประโยคที่แสดงการที่ประธานในประโยคไปกระทำต่อสิ่งต่างๆ (กรรม)
- ในเชิงจัดการ/ควบคุม
- ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- ย้ายที่ตั้ง
- หรือเกิดผลอะไรบางอย่าง把 เป็นคำบุพบท 介词
การเรียงประโยคจึงต่างจากประโยคปกติ (ที่มี ประธาน + กริยา + กรรม)
แต่ต้องเอาสิ่งที่ถูกกระทำ (บทกรรม) ขึ้นมาอยู่หน้ากริยา
เวลาแปลเป็นภาษาไทยต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้า

รูปประโยค

谁  把  杯子  放在 床上?
ใคร เอา    แก้วน้ำ    มาวาง บนเตียง ?
ประธาน 把 กรรม  (กริยา) อยู่บนเตียงข้อควรจำของการใช้ 把字句

1. เรียงประโยคเหมือนประโยคภาษาจีนที่มีคำบุพบท

2. เอากรรม (สิ่งที่ถูกกระทำ) มาไว้ข้างหน้าคำกริยา

3. หลังคำกริยาต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ เสมอ

4. หลังคำกริยามักมีคำว่า 在、给、到、成 และคำเสริมบอกผลการกระทำอื่นๆ เช่น 对、完、好、错......

5. กรรมของ 把字句 ที่ถูกกระทำต้องเป็นสิ่งที่ชี้เฉพาะเจาะจง

6. ไม่สามารถใช้กับกลุ่มคำกริยาที่ไม่มีความหมายในเชิงจัดการ / ควบคุม เช่น 有、是、来、去、回、觉得、知道、认识、喜欢、爱
.........

** คำกริยานามธรรมบางคำก็ใช้ 把字句 ได้ เช่น
我把这件事儿忘了。   ผม(ได้)ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว (ตัวอย่างจากตำรา 新实用汉语课本 2 )

我还没把他的话听清楚。ฉันยังไม่ได้ฟังคำพูดของเขา(จน)เข้าใจ (หมายถึงฉันฟังสิ่งที่เขาพูดยังไม่เข้าใจ)
.....
แค่นี้ นักเรียนก็เรียงประโยค 把字句 ถูกแล้วค่ะ
แต่งประโยคไว้ใช้เองสัก 10 ประโยค
เมื่อตรวจดูความถูกต้องแล้ว
อ่านประโยคละ 50 รอบ
รับรองต้องพูดได้ เขียนได้ แบบถูกหลักภาษาเป๊ะ
ถ้ายังไม่ถูกอีก ก็อ่านสัก 100 รอบต่อประโยคค่ะ"เลิกงงกับ 把字句 ได้เลย !" 

เหล่าซือโปรยหัวไว้แบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอธิบายได้ชัดเจนหรือเปล่า


รู้สึกอย่างไร ช่วยคอมเมนท์กลับมาให้ทราบบ้างนะคะ
..

希望我能把 “把字句” 的用法解释得清楚。
หวังว่าดิฉันจะสามารถอธิบายการใช้ “把字句” ได้รู้เรื่องค่ะ 
-----

มาทำแบบฝึกหัดกันหน่อย

เรียงประโยคให้ถูกต้อง 
ประโยคแรกเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่า HSK5
ส่วนตัวอย่างอื่นๆ เหล่าซือแต่งเองค่ะ


...........

ข้อ 86 - 89 เป็นตัวอย่างข้อสอบ HSK4 ที่เคยออกสอบจริง

การสอบเรียงประโยค หมวดการเขียน ที่วัดระดับความแม่นทางไวยากรณ์

ในข้อสอบตามภาพนี้ มีหลายเรื่องที่เหล่าซือเคยเขียนและโพสต์ไว้

ทั้งการใช้ 得 การใช้บุพบท 把 และ 对..... 感兴趣ี

จงเรียงประโยคให้ถูกต้อง


ข้อ 86   爷爷   非常   感兴趣   对  京剧


ข้อ 87   请       那张表格      把   两份   打印


ข้อ 88   很详细     这个传真机的   写    得   说明书เฉลย

86 .  爷爷 对 京剧 非常 感兴趣。

87。 请 把 那张表格 打印 两 份

88。 这个传真机的 说明书 写 得 很详细。

89。我孙子 是 2009 年  7 月  8 号 出生 的。

.................

โดยสุวรรณา สนเที่ยง  张碧云
泰国铭中汉语中心
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู
www.futurec-cn.com
facebook: Suwanna Future C


ดูคลิปวีดีโอ ได้จากลิงค์นี้ค่ะ
https://www.youtube.com/watch?v=KfURpkgvp8U

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)๑๑๑

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter