หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

连词 คำสันธาน .....而....... กับ 不是.........,而是........ ใช้ต่างกันอย่างไร ?

คำเชื่อมที่ใช้งานบ่อย  ออกสอบ PAT จีนบ่อย  

คำสันธาน คำเชื่อม(连词)conjunction เป็นส่วนสำคััญในการเรียนภาษาจีนระดับขั้นกลาง - ขั้นสูง 
เรื่องนี้โพสต์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2516 ที่ http://www.futurec-cn.com/การใช้-连词-คำสันธาน-而-vs-不是/

การเลือกใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การเรียงประโยคได้ถูกต้อง ช่วยให้เราสื่อความในบริบทต่างๆ ได้ในเชิงลึก   
ในทางตรงข้าม หากใช้คำเชื่อมผิด ความหมายก็อาจเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่อง   

ในเรื่องนี้  จะเปรียบเทียบการใช้คำเชื่อม 
而  กับ 
不是...,而是....  
ว่าใช้ต่างกันอย่างไร ?  

(1) 而  ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน
      而  ยังแปลว่า "ทั้ง" ได้ด้วย 

(2) 不是............................,而是...................       
ไม่ใช่ ..........(เช่นนี้) ................    หากแต่เป็น ..............(เช่นนี้)..........             

คำเชื่อมทั้ง (1) และ (2) นี้ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสองประโยคที่ขัดแย้งกัน  (ภาษาจีนเรียกว่า 转折关系 ความสัมพันธ์แบบแย้งกัน)  
เปรียบเทียบการใช้ 
♠  而 ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เป็นภาษาวรรณกรรมมากกว่า 不是..........,而是............  

ตัวอย่างการใช้  而 และบริบทที่หมายถึง "แต่" 

用时间和心看人,不是用眼睛。 
ใช้เวลาและใจในการดูคน  แต่ไม่ใช่ใช้ตา  
ประโยคแรกเป็นการยืนยัน (ว่าใช้เวลาและใจในการดูคนนะ)   
ประโยคหลังบอกว่าว่า ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น (ใช้ตาดู) ............. 

บริบทนี้  เรายังสามารถเลือกใช้คำเชื่อม 不是..................,而是................. 
มาสื่อความตามเนื้อหาข้างต้นนี้ได้ด้วย 
แต่จะเรียงประโยคใหม่เป็น 
不是用眼睛看人,而是用时间和心看人。 
ไม่ใช่ใช้(แต่)ตาในการดูคนนะ  แต่ต้องใช้เวลาและใจในการดู  

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม ที่ใช้ 不是.......而是..........。  
不是不想去,而是我不能去。 
ไม่ใช่ไม่อยากไปนะ  แต่ฉันไปไม่ได้น่ะ (ไม่สามารถไปได้)   

学习不是为了考试,而是为了长知识。
ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ  แต่เรียนเพื่อรู้    
..
...而  ยังแปลว่า "ทั้ง" ได้อีกด้วย
ตัวอย่างประโยค
泰国人热情友好。คนไทยทั้งมีน้ำใจและเป็นมิตร


หลักไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ จากเหล่าซือสุวรรณา 
ใช้เวลาดูคน

สรุป  
(1)  而 ทว่า / แต่ทว่า          
ประโยคแรกเป็นประโยคยืนยัน (ที่จริงต้องเป็นแบบนี้) 
ประโยคหลังเป็นประโยคปฎิเสธ (ไม่ใช่อย่างนี้)  

(2) 不是............................,而是...................         
ประโยคแรกเป็นประโยคปฎิเสธ  ประโยคหลังเป็นประโยคยืนยัน (ว่าที่จริงต้องเป็นแบบนี้)   
................. 
มีคำเชื่อมที่คล้ายกัน คือ  
♠ 不但。。。。,而且。。。。 ไม่เพียงแต่ ............... .   อีกทั้งยัง...................
เรื่องนี้ได้เขียนแยกเป็นอีกเรื่องแล้ว (คลิกอ่านได้ที่นี่)  ....

ค่อยๆ จำ และฝึกแต่งประโยคทุกวัน จะเก่งภาษาจีนแน่นอนค่ะ   

#ไวยากรณ์จีน  #HSK4 #PATจีน #中级汉语  

เขียนขึ้นเพื่อแบ่งปันถึงผู้เรียนที่อยู่ไกล 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแชร์เพื่อประโยชน์การศึกษา ไม่เพื่อการค้า และระบุแหล่งที่มาชัดเจน  ไม่อนุญาตให้ก็อปไปโพสต์ใหม่


    อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

.....
...
Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น