หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

端午节 วันบ๊ะจ่าง วันตวนหวู่ ประเพณี ความเป็นมา แนวข้อสอบ HSK / PAT จีน


端午节 (duān  jié) เทศกาลตวนหวู่ วันตวนหวู่ 
ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Dragon Boat Festival 

มีชื่อเรียกหลายชื่อ ชาวจีนฮากกา เรียกว่า 五月节
ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติจีน  五月初五
ส่วนคนไทยเรียกว่า วันบ๊ะจ่าง เพราะขนมบ๊ะจ่างเป็นอาหารประจำเทศกาลนี้


...
วันตอวนหวู่ ยังเป็น "วันนักกวี"(诗人节 Shīrén jié)ของจีนด้วย 
อาหาร กิจกรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้อง
- กินขนมบ๊ะจ่าง คำว่า "บ๊ะจ่าง" มาจากคำว่า 肉粽 แปลว่า ขนมจ่างที่มีเนื้อสัตว์ ส่วนในภาษาจีนกลาง เรียกรวมๆ กันว่า จุ้งจึ 粽子 zòngzi ซึ่งจะมี "กีจ่าง" ที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ด้วย 
- แข่งเรือมังกร(赛龙舟)
- แข่งขันความสามารถด้านกวี
และเนื่องจากช่วงเดือน 5 ตามปฏิทินจีน เป็นช่วงหน้าฝน อากาศเปียกชื้น มีเชื้อโรคระบาดและมียุงแมลงร้ายมาก ทำให้เกิดโรคต่างๆ  หรือถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย ชาวจีนโบราณจึงมีประเพณีดื่มเหล้าสีเหลืองชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า "雄黄酒” เหล้าชนิดนี้ถือเป็นภูมิปัญญาจีนด้านยาจีนอย่างหนึ่ง มีส่วนผสมของ 雄黄 (a-As4S4 กำมะถันแดง) ที่มีพิษ มีฤทธิ์ต้านพิษและฆ่าเชื้อโรคได้ แต่วิธีปรุงซับซ้อน เพราะเป็นสารมีพิษ ทำไม่ดีดื่มแล้วตายได้
....
วัฒนธรรมประเพณีของวันตวนหวู่นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2009  
วันเทศกาลนี้ ที่ประเทศจีน ฮ่องกง ประกาศเป็นวันหยุดราชการประจำปี

วันตวนหวู่ไม่ใช่วันเทศกาลรื่นเริง แต่เป็นวันที่ระลึกถึงความรักชาติ วันคล้ายวันครบรอบการเสียชีวิตของนักกวีรักชาติ 屈原 Qū Yuán (ชวีเยวี๋ยน) ซึ่งโดดน้ำเสียชีวิตเนื่องจากแคว้นฉู่ (楚国)ของท่านแพ้สงครามแก่ทัพแคว้นฉิน(秦国)ในสมัยสงคราม "จั้นกว๋อ"(战国)ก่อนคริสตศักราช 278 ปี นับถึงตอนนี้ก็ 2295 ปีก่อน

วันตวนหวู่ จึงไม่เหมาะที่จะอวยพรด้วยคำว่า 端午节快乐 (แฮปปี้วันตวนหวู่) แต่จะนิยมใช้คำว่า 端午节安康 / 端午节平安 แทน (อวยพรให้แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้)
เทศกาลที่ไม่ควรอวยพรด้วยคำว่า XXX快乐 ก็ได้แก่ วันเช็งเม้ง (วันเซ่นไหว้บรรพชน) วันสารทจีน (วันเซ่นไหว้เนื่องในวันที่ประตูยมโลกเปิด) และวันตวนหวู่ ซึ่งทั้ง 3 วันนี้จะเป็นวันจัดกิจกรรมรำลึกถึงบรรพบุรุษและบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

* การเรียนภาษาจีน ควรเข้าถึงแก่นความคิดของชาวจีนด้วย
.....
เทศกาลตวนหวู่ มีความเป็นมาอย่างไร ?
ในสมัยโบราณ 2300 ปีก่อน ในแผ่นดินจีนแบ่งเป็น 7 แคว้นใหญ่ เรียกยุคนั้นว่า 战国时代 (แปลตามเสียงคือยุคจั้นกว๋อ) ก่อนที่แคว้นฉินจะใช้อุบายและกำลังทหารกำจัดทุกแคว้นแล้วตั้งเป็นประเทศจีนขึ้น (ซึ่งผู้เขียนประวัติศาสตร์ก็จะเขียนว่า รวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นหรือเป็นหนึ่งเดียว)
ในสมัยนั้น แคว้นฉู่ ซึ่งเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่ง มีขุนนางตงฉินมีความสามารถท่านหนึ่งชื่อ ชวีเยวี๋ยน มีความคิดร่วมมือกับแคว้นอีก 5 แคว้นเพื่อร่วมกันต่อต้านอิทธิพลของแคว้นฉิน แต่ถูกกังฉิน (ขุนนางไม่ดี) ที่รับสินบนได้ประโยชน์จากแคว้นฉินยุยงให้ฮ่องเต้เนรเทศชวีเยวี๋ยนออกไปจากเมืองหลวง
ต่อมาท่านได้ข่าวแคว้นฉู่แพ้สงคราม เสียใจมากจึงโดดแม่น้ำ มี่หลัว (汨罗江)เสียชีวิต 
ชาวบ้านที่เคารพรักท่านเมื่อได้ข่าวก็รีบพากันพายเรือมาเพื่องมศพ พร้อมกับโยนอาหาร ข้าวปั้นลงไปในน้ำเพื่อไม่ให้พวกปลามากัดกินศพของท่าน
ต่อมาการเอาเรือออกไปงมหาศพ ก็ได้กลายมาเป็นประเพณีแข่งเรือมังกร
การเอาอาหาร ข้าวปั้น โยนลงน้ำ ก็กลายมาเป็นประเพณีทำขนมบ๊ะจ่าง 
ปัจจุบัน การแข่งเรือมังกร ได้แพร่หลายไปในหลายๆ ประเทศ กลายมาเป็นกิจกรรมแข่งขันและออกกำลังกาย
ในเมืองไทยก็มีกิจกรรมที่คล้ายกัน คือ การแข่งเรือยาว

เนื่องจากท่านชีเยวี๋ยนเป็นนักกวี ที่เขียนบทกวีรักชาติไว้มากมาย วันที่ท่านเสียชีวิต จึงได้รับการตั้งให้เป็น 诗人节 วันนักกวี เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่านด้วย
...
คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง

端午节 duān  jié  วันเทศกาลตวนหวู่

诗人节 Shīrén jié  วันนักกวี

粽子     zòngzi   ขนมบ๊ะจ่าง

赛龙舟 sài lóngzhōu แข่งเรือมังกร

屈原  Qū Yuán    ชวีเยวี๋ยน 

楚国  Chǔ guó     แคว้นฉู่ 

秦国  Qín guó     แคว้นฉิน

战国  Zhànguó   ยุคสงคราม "จั้นกว๋อ"

....
ความรู้เรื่องนี้ ใช้เป็นแนวข้อสอบของ HSK ในหมวดสอบอ่าน


ส่วนในข้อสอบ PAT จีนจะเป็นแนวให้จำว่าตรงกับวันอะไร เกี่ยวข้องกับใคร อาหารประจำเทศกาลคืออะไร มีกิจกรรมอะไร ฯลฯ  

แนวข้อสอบ PAT จีน เกี่ยวกับความรู้เรื่องวันตวนหวู่
วัฒนธรรมจีนเรื่องเทศกาลตวนหวู่ (วันขนมบ๊ะจ่าง) เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ข้อสอบ PAT7.4 (วิชาความถนัดภาษาจีน) ออกสอบบ่อย และเพิ่งออกสอบอีกในรอบ 1/60  
ลองดูตัวอย่างที่เคยออกสอบ
เกร็ดประวัติศาสตร์จีน
อาณาจักรแคว้นฉู่โบราณ ปัจจุบันก็คือแถบหูหนาน หูเป่ยทั้งมณฑล ฉงชิ่ง ซั่งไห่ เจ้อเจียง เจียงซู อันฮุย กุ้ยโจว เจียงซี  ซันตุง  
ถือว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีน 
เนื่องจากความอุมดมสมบูรณ์จึงเป็นพื้นที่ทำสงครามแย่งชิงกันทุกยุคสมัย (ต่อมาดินแดนแถบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุค สามก๊ก) 
河南、湖北、重庆、上海、浙江、江苏、安徽、贵州、江西、山东。

ภาพแผ่นที่แคว้นฉู่ในสมัยจั้นกว๋อ เมื่อสองพันกว่าปีก่อน (ก่อนคริสตศักราช 260 ปี)
ขอบคุณภาพแผนที่จาก 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11909076


ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน Flag Counter

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คำสแลงจีน / สำนวนปาก 落汤鸡 = "ลูกหมาตกน้ำ" ในภาษาไทย


คำสแลงจีน / สำนวนปาก

落汤鸡  Luòtāngjī  เทียบได้กับสำนวนไทย "ลูกหมาตกน้ำ"     
แปลตรงตัวว่า “ไก่ตกน้ำซุป” อุปมา เปียกชุ่มไปทั้งตัว

คำนี้เป็นสำนวนปากที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย
และเพิ่งออกในข้อสอบครูผู้ช่วยที่สอบเมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา
ตัวอย่างการใช้ 例句:
忘了带雨伞,被雨淋得像落汤鸡一样。
ลืมติดร่มมา โดนฝนจนเปียกเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยล่ะ
....
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云แบ่งปันจากห้องเรียน
คอร์สเข้มข้น PAT จีน
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซียอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน Flag Counter

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ PAT จีน ที่ออกทุกปี ภาพรวม (1) ใช้เตรียมสอบครูผู้ช่วยได้ด้วยแนวข้อสอบ PAT จีน ที่ออกทุกปี ภาพรวม (1)

ความรู้นำไปใช้งานจริง ใช้สอบ HSK สอบที่โรงเรียน และสอบครูผู้ช่วยได้ด้วย


คำพ้องรูป อักษรจีนหลากเสียง

อักษรจีนที่ขีดเส้นใต้ข้อใดออกเสียงเหมือนกันทุกคำ

จากข้อสอบจริง 率、乐、数、还

  

得 อกเสียงได้ 3 เสียง 
ที่ต้องจำเสียงอ่านและความหมาย ต้องเลือกใช้และเรียงประโยคได้ ถูกต้อง  


着 ที่ออกเสียงได้ 2 เสียง 


差 ออกเสียงได้ 4 เสียง ความหมายต่างกัน

 


ลักษณนามภาษาจีน 量词
   


ตำแหน่งตัวเลข ลักษณนามจำนวน "ครึ่ง"
การบอกจำนวน (ครึ่ง)

เรียงคำอย่างไรจึงจะถูก ?
1 ชั่วโมงครึ่ง ภาษาจีนที่ถูกต้องพูดว่า 一个半小时


คำนี้ควรสนใจเป็นพิเศษ นักเรียนไทยบางคนพูดว่า 一个小时半X (แบบต่างชาติพูดจีน) และก็นึกว่ามันถูกทั้งสองแบบ และยังนำกลับมาสอนคนไทยพูดแบบนี้ด้วย
ความจริงการใช้ 一个小时半X  เป็นแบบที่ไม่ถูก แต่คนจีนฟังเข้าใจ
หากนำไปใช้ทำข้อสอบ ก็จะไม่ได้คะแนน
การใช้คำช่วยที่ออกเสียงเหมือนกัน 的、得、地


*****
การเลือกใช้คำบุพบท
หัวข้อต่างๆ ตามภาพที่โพสต์นี้ เป็นเรื่องที่เขียนไว้แล้ว 
เลือกอ่านได้ในบล็อกนี้
.....
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม อารยธรรมจีน
การใช้คำสันธาน
คำคล้าย คำเหมือน
ภาษิต สำนวน คำสแลง ฯลฯ
จะทยอยตามมา
แบ่งปันจากห้องเรียน PAT7.4
สุวรรณา สนเที่ยง
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.futurec-cn.com


คอร์สเข้มข้น PAT จีน เตรียมสอบต้นปี 2018
เริ่ม 21 พฤษภาคม 2017 - กุมภาพันธ์ 2018

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ 
http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

#ฟิวเจอร์ซีใกล้บีทีเอสตลาดพลู #สอนภาษาจีน 

#HSK #PATจีน
 ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน Flag Counter

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา (6) 一带一路 Belt and Road Initiative(One Belt one Road)

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา (6)
หมวด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 国际关系词语

คำจีนยอดฮิตในการฟังข่าวอ่านข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้
ที่เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจจีนยุคศตวรรษที่ 21 คือ คำว่า 

        一带一路
       Yí    dài    yí     lù   

ในภาษาอังกฤษ 
สำนักข่าวซินฮว๋าของจีนใช้คำว่า
Belt and Road Initiative

สื่อมวลชนในไทยใช้คำว่า
One Belt one Road

ภาษาไทย ใช้คำว่า "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" หรือ " 1 แถบ 1 เส้นทาง"

เป็นแผนที่จีนเสนอขึ้นเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การงทุน การค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศจีนเองและทั่วโลก  "เปลี่ยนจีน" และ "เปลี่ยนโลก" 


สุวรรณา สนเที่ยง  张碧云
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
www.futurec-cn.comยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน Flag Counter

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จีน สำนักงาน HANBAN ลงโทษคนทุจริตสอบ HSK ด้วยการประกาศรายชื่อและสัญชาติบนเว็บไซต์

สำนักงาน  汉办 ประกาศผ่านเว็บไซต์ แจ้งรายชื่อผู้ที่ทุจริตในการทำข้อสอบ HSK ระดับ 4 - 6 ที่จัดสอบไปเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2017 พร้อมกับยกเลิกผลสอบของบุคคลตามรายชื่อรวม 26 คน  และสั่งให้ทุกสนามสอบเข้มงวดต่อการคุมสอบมากขึ้น 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2017 

ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติเกาหลีใต้  อินเดีย รัสเซีย
นอกจากนี้ เว็บไซต์ 汉办 ยังได้แนบไฟล์รายชื่อ PDF ไว้ท้ายประกาศด้วย 

รายชื่อถูกเห็นกันทั่วโลก อาจถูกขอให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยของจีน หรือติด Blacklist เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ของจีนไม่ได้ เพราะเรื่องทุจริตการสอบ ที่จีนจะมีบทลงโทษหนัก

เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลและประเทศเลย  

-ขอให้ดูเป็นอุทาหรณ์-

เหล่าซือทราบมาว่ามีนักเรียนไทยบางคนที่ไปเรียนในจีนก็เคยทุจริตการสอบ HSK5 โดยให้คนเก่งกว่านั่งหน้าแล้วส่งซิกคำตอบให้คนข้างหลังหรือให้ลอก เพื่อจะได้จบปริญญา (เนื่องจาก บางมหาวิทยาลัยกำหนดว่าต้องมีผลสอบ HSK5  จึงจะจบการศึกษาได้  และผลสอบ 5 นี้ยังสามารถใช้ยื่นสมัครเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในจีนได้ด้วย)

เคยมีนักเรียนไทยระดับปริญญาโทบางคนลอกวิทยานิพนธ์คนอื่น จ้างคนจีนช่วยเขียน ฯลฯ ถูกเขาจับได้ก็มี (แต่เขายังปรานีไม่ได้เอาชื่อมาประกาศ)

ระวังจะเป็นปลาเน่าตัวเดียวทำให้เสียชื่อเสียงประเทศชาตินะ เขาประกาศชื่อหราแบบนี้ 

รักเพื่อนเตือนเพื่อน รักแฟนอย่าให้แฟนลอก ให้เพื่อนลอกไม่ใช่การรักเพื่อนที่ถูกวิธี อาจจะโดนขึ้นบัญชีดำทั้งคนลอกและคนให้ลอก 
ถ้าเจอเพื่อนที่พาเราไปทำผิดก็ห่างๆ ไปเลยดีที่สุด

คนเป็นเหล่าซือก็ต้องเตือนนักเรียน 

เขียนโดยสุวรรณา สนเที่ยง 
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ท่าพระ
.....
ปล. 
สำนักงาน  汉办 (HANBAN) เป็นหน่วยงานดูแล สนับสนุนการเรียนภาษาจีนสำหรับคนต่างชาติ รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลสถาบันขงจื่อ ให้ทุนการศึกษาแก่คนต่างชาติทั้งหมด 


ภาพนี้เหล่าซือแคปจากหน้าจอเว็บไซต์ 汉语考试服务网
ดูเพิ่มเติมที่ http://www.chinesetest.cn/gonewcontent.do?id=41193401

เสียงสะท้อนของสังคมออนไลน์หลังโพสต์ 
นักเรียนไทยคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

หลังจากโพสต์เรื่องนี้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจ Suwanna Future C ของเหล่าซือสุวรรณา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับการแชร์ออกไปมาก มีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากมาย 
บางส่วนแชร์เพื่อเตือนนักเรียนไทยด้วยกัน 
บางส่วนเห็นด้วย บอกดีแล้วที่จีนทำแบบนี้ 
คนโกงจะได้เข็ดหลาบ 
คนแบบนี้ต้องไม่มีที่ยืน 
บางคนไม่ตั้งใจเรียน ไปเที่ยวผับชิวๆ พอสอบก็ก้มดูโทรศัพท์ ไม่ยุติธรรมกับคนที่ตั้งใจเรียนเลย
ครูจีนคุมสอบบางคนใจดีเกิน ปล่อยให้ผ่าน
บางส่วนบอกว่าโกงเหมือนในหนังเลย 
บางส่วนบอกว่าโหด  ฯลฯ

ความเห็นเหล่านี้เป็นผลดีต่อการส่งเสริมจริยธรรมการศึกษาและทำให้คนที่คิดจะโกงข้อสอบได้คิดมากขึ้น

เรื่องการทุจริตการสอบ เป็นเรื่องสำคัญที่สะท้อนจริยธรรมทางการศึกษาของชาติ ท่านใดสนใจอ่านความคิดเห็นที่หลากหลายหรือร่วมแสดงความเห็น เชิญได้ที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/SuwannaFutureC/photos/a.546768918688653.121557.462414183790794/1613751955323672/?type=3&theater

หรือแสดงความเห็นผ่านเว็บหน้านี้


... ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน Flag Counter