หน้าเว็บ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา (3) หมวดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 国际关系词语

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา

หมวด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (รัฐศาสตร์การทูต)  国际关系词语
- คำศัพท์จีนกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 国际法律词语 -

คำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์การทูต และ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 
ใช้อ่านข่าว แปลข่าว และใช้ในองค์กรระหว่างประเทศ

汉语实用正式词语:国际关系用语。
เป็นคำทางการที่นำไปใช้งานได้จริงในงานที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง  


  1 领土 lǐngtǔ  ดินแดน (ในครอบครอง)
  2 主权 zhǔquán อำนาจอธิปไตย
  3 领土主权 lǐngtǔ zhǔquán  อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน
  4 权利 quánlì  สิทธิ
  5 权力 quánlì  อำนาจ
  6 权益 quányì  สิทธิประโยชน์
  7 仲裁 zhòngcái วินิจฉัย การวินิจฉัย
  8 仲裁庭 zhòngcái tíng อนุญาโตตุลาการ (arbitrator) 
  9 海域 hǎiyù      น่านน้ำทางทะเล
10 抗议 kàngyì   คัดค้าน
11 无效 wúxiào  เป็นโมฆะ
12 约束 yuēshù  ผูกมัด
................................

Tips: 小提示  
权利 (สิทธิ) กับ 权力 (อำนาจ) quánlì  เป็นคำพ้องเสียง
- ระมัดระวังเวลาเลือกใช้คำ -
仲裁庭 อนุญาโตตุลาการ (arbitrator) คือ คณะกรรมการที่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศ แตกต่างจากศาลโลก  

สุวรรณา สนเที่ยง
ส่วนหนึ่งจากคอร์สการแปลและล่ามภาษาจีนของศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซีที่ผ่านมา (ช่วงนี้ไม่เปิดสอน)
.....
http://suwannas.blogspot.com/2016/07/blog-post_13.html
http://www.futurec-cn.com/
ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอ/
www.futurec-cn.com  

สำหรับเพื่อนๆ ที่เรียนด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สื่อมวลชน บุคลากรด้านการต่างประเทศ นักแปลบทภาพยนตร์ แฟนคลับหนังจีน และท่านที่สนใจเรียนรู้ทุกท่านค่ะ
------------------

มีนักเรียนบางคนบอกว่า ไปอยู่เมืองจีนมาพักใหญ่ ก็หลายปีล่ะ แต่ก็ยังฟังข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยเข้าใจ
ก็เพราะว่าข่าวในทีวี ข่าวใน
เน็ต ข่าวหนังสือพิมพ์ ส่วนมากจะเป็นภาษาเขียนและมีคำศัพท์เฉพาะทางอยู่มาก
เราจึงควรฝึกอ่านให้มากๆ เพื่อเพิ่มปริมาณคำศัพท์ลงในคลังศัพท์ตัวเราให้มากขึ้นเรื่อยๆ
อีกอย่าง คือ เราไปอยู่จีนก็จริง แต่เราใช้แต่คำศัพท์ในชีวิตประจำวันเท่านั้น ก็เหมือนชีวิตปกติของเราเวลาอยู่เมืองไทย ถ้าเราไม่ดูข่าว ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่..... วันๆ เราก็จะใช้แต่ศัพท์ชีวิตประจำวัน แล้วอยู่ๆ เราจะพัฒนาการใช้ภาษาของเราให้เป็นระดับภาษาทางการได้อย่างไร
ยังไงก็อย่าง
งั้น (ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น - ชีวิตปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้คำแบบนี้ ...)
-----------------
เหล่า
ซือ
โชคดีที่เคยทำงานแปลข่าวมาก่อน และเคยมีประสบการณ์เป็นล่ามในที่ประชุมสำคัญๆ ระดับนานาชาติมาก่อน จึงมีความรู้ศัพท์หลายๆ ด้านติดตัวมาเป็นมรดกที่ใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะ

----------------
หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์

๑๑๑๑๑

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  
หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้
  ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter

2 ความคิดเห็น: