หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

คำจีนสับสน 近义词:建、盖、造…. ใช้ต่างกันอย่างไร ?


คำจีนสับสน คำคล้าย 近义词
HSK4  PAT จีน

คำถามจากนักเรียนที่ถามว่า
建、盖、造….(jiàn  gài  zào) ใช้ต่างกันอย่างไร ?
建、盖、造…. 用法有什么不同?
What are difference between and and

เห็นมีการใช้ทั้ง 建房子、盖房子、造房子
เหล่าซืออธิบายอย่างนี้ค่ะ เข้าใจได้ง่ายๆ

建房子、盖房子、造房子…ทั้งสามคำนี้ แปลว่า "สร้างบ้าน" ได้ทั้งนั้น
盖房子 สร้างบ้าน ใช้เป็นภาษาพูด   

คำว่า ที่แปลว่า สร้าง ก่อสร้าง ใช้ได้ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่เป็นทางการกว่า  
建 นำไปสร้างเป็นคำประสมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและคำอื่นๆ ได้ 

คำว่า 造 แปลว่า ทำขึ้น ผลิต make  
รากศัพท์คำนี้นำไปสร้างเป็นคำประสมที่แปลว่า "ประดิษฐ์"   "ผลิต" ได้ 
..............

เรามาดู 盖 gài กันก่อน 
盖   (คำนาม)  แปลว่า  ฝา ฝาครอบ เช่น 盖子、瓶盖。。
      (เป็นความหมายเดิม ต่อมาจึงมีการนำไปใช้ในความหมายอื่นๆ )   
盖  (คำกริยา) แปลว่า ครอบ คลุม เช่น 
烤鸭盖饭 Kǎoyā gài fàn (ข้าวหน้าเป็ด - เอาเป็ดโปะบนข้าว)   
盖被子     Gài bèizi            (ห่มผ้าห่ม คลุมผ้าห่ม) 

盖  เมื่อนำมาใช้เป็นภาษาพูด ที่หมายถึงการ "สร้าง" เช่น 盖房子 (สร้างบ้าน) หรือสร้างอื่นๆ เช่น เล้าหมู คอกวัว เรือนปลูกพืช ฯลฯ นั้น จะใช้เฉพาะกับสิ่งก่อสร้างที่มีหลังคาเท่านั้น  
ไม่สามารถใช้กับการสร้างสิ่งอื่นๆ อย่างพวกสะพาน สร้างโน่นนี่ที่ไม่มีหลังคาคลุม

 
............
建  jiàn (คำกริยา) สร้าง  สร้างขึ้น ก่อตั้งขึ้น 
เป็นคำที่เป็นทางการกว่าคำว่า   ใช้กับการก่อสร้างอื่นๆ ได้ เช่น 
建路 (สร้างทาง) 
建桥 (สร้างสะพาน)  

建     ใช้สร้างเป็นคำประสมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างได้ เช่น 
建筑     (ก่อสร้าง การก่อสร้าง)  
建筑物 (สิ่งก่อสร้าง)  
建筑师 (สถาปนิก)
建 และยังใช้ในความหมายที่สร้างความสัมพันธ์ได้ด้วย เช่น  泰中建交 (สถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน)
** ซึ่งความหมายเหล่านี้ จะใช้ 盖 หรือ 造 ไม่ได้เลย
.........
ส่วนคำที่ 3 คำว่า 造 zào
造  (คำกริยา) แปลว่า  make  ทำ ทำขึ้น ผลิต ประดิษฐ์ 
ตัวอย่างเช่น
泰国制造  ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand
人造花      ดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกไม้ปลอมที่คนทำขึ้น)
人造卫星  ดาวเทียม (ที่มนุษย์ทำขึ้น)
造谣         สร้างข่าวเท็จ สร้างข่าวลือ

造房子 ก็แปลว่า "สร้างบ้าน" ได้เหมือนกัน แต่ไม่เป็นทางการเท่ากับคำว่า 建  
.............

Tip 小提示:
คำส่วนใหญ่จะไม่ใส่พินอินให้ เพราะอยากให้นักเรียนและผู้อ่านฝึกจำอักษรจีนให้ได้ค่ะ 

สุวรรณา สนเที่ยง
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
www.futurec-cn.comนำไปใช้สอน ใช้เรียนได้๑๑๑๑๑ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)1 ความคิดเห็น: