หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศัพท์ภาษาจีน 300 คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ตอน 3)


ต่อจากเอนทรี่ที่แล้ว
ศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 300 คำ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1 ศัพท์ 50 คำ)
http://suwannas.blogspot.com/2013/03/300-1-50-300-hsk-level-2-pat7.html (คลิกอ่าน)


ศัพท์ภาษาจีน 300 คำ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้สอบ HSK Level 2 (ตอนที่ 2 )

http://suwannas.blogspot.com/2013/03/300-hsk-level-2.html (คลิกอ่าน)       สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของจีน ตามลิงก์นี้นะคะ


         เรื่องเดิม โพสต์โดย สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云) 19 สิงหาคม 2011

         http://www.oknation.net/blog/chineseclub/2011/08/19/entry-2

                                    ***********


 HSK二级词汇   300 คำ   

        ต่อจากเอนทรี่ก่อนหน้านี้ 2 เรื่อง  ที่ได้รวบรวมศัพท์จีน 200 คำ ( จากจำนวน 300 คำ ) ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน  และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน  HANBAN (汉办)ประเทศจีน  ในการออกข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน  HSK Level 2    

        เอนทรี่นี้ จะเพิ่มคำศัพท์อีก  100  คำที่เหลือ  ( จนครบ 300 คำ )  

        หวังว่าการรวบรวมคำศัพท์นี้  จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ศึกษาด้วยตนเอง  คนที่ต้องการวัดระดับความรู้ด้านปริมาณคำศัพท์  และน้องๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบภาษาจีนระดับพื้นฐานทุกประเภทนะคะ

         โอกาสหน้าจะนำเรื่องการใช้คำคล้ายภาษาจีนที่น้องๆ ใช้สับสนมาคุยกันต่อค่ะ  ในระดับพื้นฐานนี้ก็มีอยู่หลายคำที่เลือกใช้ไม่ค่อยถูก  แถมยังชอบออกสอบเสียด้วย  เช่น    会、 能、 可以 /    想、要   /   有点儿 、一点儿   /   不、没(有)
  
         คำเหล่านี้ใช้เหมือนกันและต่างกันอย่างไร  หรือน้องๆ สงสัยอะไรบ้างหรือเปล่า เขียนมาหรือคอมเม้นท์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะ จะผ่านเฟชบุคหรือจะผ่านช่องทางไหนก็ได้ค่ะ  

                                                          ******************* 

ตารางคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 300  คำ ( เพิ่มเติม คำที่ 201 - 300 )

T
201                         

202                         

203                         

204tāmen                   他们

205tāmen                   她们

206tài                        

207tī zúqiú                  踢足球

208                          

209tiānqì                    天气

210tiàowǔ                  跳舞

211tīng                      

212tóngxué                 同学

W
213wài                      

214wán                     

215wán                     

216wǎnshang             晚上

217wèi                      

218wèishénme            为什么

219wèn                     

220wèntí                    问题

221wǒ                       

222wǒmen                 我们

223wǔ                       

X
224xīguā                    西瓜

225xīwàng                 希望

226xǐ                        

227xǐhuan                 喜欢

228xià                       

229xiàwǔ                   下午

230xiàyǔ                    下雨

231xiānsheng              先生

232xiànzài                  现在

233xiǎng                   

234xiàng                   

235xiǎo                     

236xiǎojiě                  小姐

237xiǎoshí                小时

238xiào                     

239xiē                       

240xiě                        写
241xièxie                    谢谢

242xīn                        

243xīngqī                   星期

244xìng                     

245xiūxi                     休息

246xuésheng              学生

247xuéxí                    学习

248xuéxiào                 学校

249xuě                      

Y
250yánsè                    颜色

251yǎnjing                  眼睛

252yángròu                羊肉

253yào                      

254yào                      

255                        

256                         

257yīfu                      衣服

258yīshēng                 医生

259yīyuàn                  医院

260yǐjing                   已经

261yǐzi                      椅子

262yìqǐ                     一起

263yìsi                       意思

264yīn                        

265yīnwèi                  因为

266yóuyǒng               游泳

267yǒu                     

268yòubian                右边

269                       

270yuán                    

271yuǎn                    

272yuè                      

273yùndòng                运动

Z
274zài                        

275zài                        

276zàijiàn                   再见

277zǎoshang              早上

278zěnme                  怎么

279zěnmeyàng           怎么样

280zhāng                  

281zhàngfu                丈夫

282zhǎo                    

283zhe                      

284zhè                      

285zhēn                    

286zhèngzài               正在

287zhīdào                  知道

288Zhōngguó             中国

289zhōngwǔ              中午

290zhù                      

291zhǔnbèi                准备

292zhuōzi                   桌子

293                         

294zìxíngchē              自行车

295zǒu                      

296zuì                        

297zuótiān                  昨天

298zuǒbian                 左边

299zuò                       

300zuò                      

เรียนภาษาจีนในไทย ติดต่อเราที่ http://www.futurec-cn.com/
อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ และขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยค่ะ Flag Counter