หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ศัพท์จีนทันสถานการณ์นอกตำรา (1) ศัพท์การแปลและล่าม 翻译用语 อบจ. อบต.

คำศัพท์จีนคนไทยต้องใช้ แต่ไม่มีในแบบเรียนจีน 
ต้องใช้งานเมื่อเป็นล่ามหรือแปลเรื่องการบริหาร การปกครอง
อบจ. อบต. ภาษาจีนใช้คำว่าอะไร 

ศัพท์การแปลและล่าม  翻译用语 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) 府行政机构 xíngzhèng jīgòu   
 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) 乡行政机Xiāng xíngzhèng jīgòu

ข้อความระวังในการแปล

ความถูกต้องในการแปลและเลือกใช้คำสำคัญมาก  ถ้าเแปลผิด ใช้คำผิด  อีกฝ่ายก็จะเข้าใจผิด 
  
มีสื่อภาษาจีนในไทยบางสื่อ แปลโดยใช้คำที่มีผิดความหมาย  
โดยใช้คำว่า  "地方政府" ในการสื่อถึง "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" และ "องค์การบริหารส่วนตำบล"   

ซึ่งคำว่า 政府 นี้ แปลว่า "รัฐบาล"  

คำว่า "地方政府"  ในประเทศจีนหมายถึง "รัฐบาลท้องถิ่น"  เพราะที่จีนมี  "รัฐบาลกลาง" ด้วย  
  
ซึ่ง "รัฐบาลท้องถิ่น" ในประเทศจีนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่กว้างกว่ามาก รวมถึงมีอำนาจในการออกกฎหมายบังคับใช้ในเขตปกครองตนเองได้ด้วย  ความหมายจึงเป็นคนละเรื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลของเราขอบคุณความรู้จากอาจารย์ปัญญา เรืองวงศา 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของฟิวเจอร์ซี ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนและการแปลไทย-จีน
   ภาพประกอบ
เก็บจากบ้านนอแล ชายแดนไทย-พม่า
ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

คำศัพท์จีน
แบ่งปันจากห้องเรียนของเรา
ภาษาจีนขั้นสูง
ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล

สุวรรณา สนเที่ยง
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

๑๑๑๑๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น