หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างข้อสอบ YCT2 สอบวัดความรู้ภาษาจีนนักเรียนประถม - มัธยม


ตัวอย่างข้อสอบ YCT2 สอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับนักเรียนประถม - มัธยม

การสอบ YCT ระดับ 2 แบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนแรกคือสอบทักษะการฟัง  100 คะแนน
ส่วนที่สองคือสอบทักษะการอ่านและความเข้าใจภาษา 100 คะแนน

ใช้เวลาสอบ 50 นาที

คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ คือ ต้องมีคะแนนรวมกันสูงกว่า 60% หรือ 120 คะแนนขึ้นไป
..........

ส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบ

ภาพที่ 1  ตัวอย่างสอบฟัง  
ฟังแล้วตอบว่าภาพที่เห็นในข้อสอบถูกหรือผิดจากที่ได้ยิน

   ภาพที่ 2  ตัวอย่างสอบฟัง  
 เลือกภาพให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน 
ภาพที่ 3  ตัวอย่างสอบฟัง  
ฟังคำถาม แล้วเลือกคำตอบจากข้อความที่ให้มา
ภาพที่ 4  ตัวอย่างสอบอ่าน  
อ่านและตอบ ว่าภาพกับข้อความตรงกันหรือไม่ ถูกหรือผิด 
(ฝนในกระดาษคำตอบ)

ภาพที่ 5  ตัวอย่างสอบอ่าน  
อ่านและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภาพที่ 6  ตัวอย่างสอบอ่าน  
เลือกคำศัพท์ที่ให้มา เติมลงในช่องว่าง 
(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C  D ) แบ่งปันจากห้องเรียนของ
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
คลาสนักเรียนประถม วันเสาร์บ่าย / วันอาทิตย์บ่าย
สอนโดย 
หานลี่เหวินเหล่าซือ

Post by สุวรรณา สนเที่ยง

www.futurec-cn.com


เรามีรวมเล่มตัวอย่างข้อสอบ YCT 1 - 4
๑๑๑๑๑ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น