หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนะเทคนิคสอบ แนวข้อสอบและตัวอย่าง YCT3
ตัวอย่างข้อสอบ YCT3 สอบวัดความรู้ภาษาจีนระดับนักเรียนประถม - มัธยม

อธิบายแนวข้อสอบด้วยภาษาไทย 
วิธีเตรียมตัวสอบ  
แนะเทคนิคการทำข้อสอบ 
โดย สุวรรณา สนเที่ยง
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี


TIPS: สำหรับสอบ HSK / YCT ทุกระดับ
1.   พักผ่อนให้เพียงพอก่อนวันสอบ   เพื่อให้วันสอบมีสมาธิ  สมองแจ่มใส  เรื่องนี้สำคัญมาก      
     ถ้าเราลุยอ่านจนดึกดื่น หรือ นอนตื่นสาย สมองจะไม่แจ่มใส  บางทีก็เบลอๆ  มึนๆ  บางครั้งเกิดอาการจำไม่ได้ขึ้นมากระทันหันก็มี  แต่พอออกจากห้องสอบแล้วก็นึกขึ้นได้
2.  เทคนิคการทำข้อสอบฟัง  
    ต้องตั้งสมาธิ  ไม่วอกแวก   
      จดทุกอย่าง  ถ้าได้ยินตัวเลข  วันเดือนปี  เวลา สถานที่  สี  ฯลฯ  จากเทปข้อสอบ ให้จดไว้ในกระดาษด้วยดินสอ
3.  เทคนิคสอบการอ่าน  
    อ่านคำถามก่อน อ่านเนื้อเรื่องทีหลัง 
    โจทย์บางข้อจะมีคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่อง 
       บางข้อต้องอ่านและทำความเข้าใจทั้งเรื่องจึงจะตอบได้ โดยเฉพาะข้อสอบอ่านข้อหลังๆ  บางข้อหลอกมา  ถ้าอ่านแค่บางประโยคแล้วเอาไปตอบเลย  ก็มักจะโดนข้อสอบหลอก
         อย่าใช้เวลาอยู่กับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป ข้อต่อๆ มาอาจเป็นข้อที่เราทำได้  
                                                   .......................................

นี่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบจริงที่เคยออกสอบ

การสอบ YCT ระดับ 3 แบ่งเป็นสองส่วน
สอบทักษะการฟัง  35 ข้อ  100 คะแนน
สอบทักษะการอ่าน ความเข้าใจภาษา 25 ข้อ 100 คะแนน

ใช้เวลาสอบ 60 นาที

คะแนนที่ผ่านเกณฑ์ คือ ต้องมีคะแนนรวมกันสูงกว่า 60% หรือ 120 คะแนนขึ้นไป

..........

ส่วนหนึ่งของตัวอย่างข้อสอบ

ภาพที่ 1  ตัวอย่างสอบฟัง  
ฟังแล้วตอบว่าภาพที่เห็นในข้อสอบถูกหรือผิดจากที่ได้ยิน


ภาพที่ 2  ตัวอย่างสอบฟัง  

 เลือกภาพให้ตรงกับสิ่งที่ได้ยิน
ภาพที่ 3  ตัวอย่างสอบฟัง  
ฟังคำถาม แล้วเลือกคำตอบจากข้อความที่ให้มา
ภาพที่ 4  ตัวอย่างสอบอ่าน  
ดูภาพและอ่านข้อความ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับข้อความภาษาจีน 
ภาพกับข้อความไหนที่มีความเกี่ยวข้องกัน

(ฝนในกระดาษคำตอบ)

ภาพที่ 5  ตัวอย่างสอบอ่าน  ข้อ 46 - 50
อ่านคำถาม แล้วเลือกคำตอบจากข้อ A B C  
(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C ) 


ภาพที่ 6  ข้อ 51 - 60
 เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องจาก ข้อ  A B C เติมลงในช่องว่าง
(ฝนในกระดาษคำตอบ ช่อง A  B  C ) 


แบ่งปันจากห้องเรียนของ
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
คลาสนักเรียนประถม เสาร์ หรือ อาทิตย์
สอนโดย 
หานลี่เหวินเหล่าซือ


www.futurec-cn.com


เรามีรวมเล่มตัวอย่างข้อสอบ YCT 1 - 4
๑๑๑๑๑ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้ Flag Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น