หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การออกเสียงภาษาจีนกลางที่คนไทยยังมีปัญหา z c s zh ch sh r Chinese Pronunciation 4

สอนวิธีการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตฐาน
How to ... pronounce Mandarin Chinese ( phonetics )
教你如何发音。标准普通话发音。
www.futurec-cn.com
https://www.facebook.com/SuwannaFutur...

การออกเสียง Phonetics 
♣ คนไทยเรามีปัญหาการออกเสียงภาษาจีนกลาง แม้แต่คนจีนเองในหลายๆ ท้องถิ่นก็มีปัญหาการออกเสียงพยัญชนะเหล่านี้เหมือนกัน เพราะในภาษาถิ่นของเขาไม่มีเสียงแบบนี้ 
เคยมีผลวิจัยของ ศ. เฉาเหวิน 曹文教授 BLCU ที่พบว่าคนไทยมีปัญหาการออกเสียงพยัชนะ zh ch sh r มาก 
พยัญชนะเหล่านี้คนสับสนเยอะมากค่ะ 

♣ หนึ่งในนั้นก็คือตัว r ซึ่งคนต่างชาติจำนวนไม่น้อยออกเสียงเป็น " ร " จริงๆ แล้วต้องออกเสียง " ย " กระดกลิ้น เช่น คำว่า 日本 (ญี่ปุ่น) ต้องออกเสียงว่า "ยื่อเปิ่น" ไม่ใช่ รื่อเปิ่น
人 ออกเสียงว่า เหยิน ไม่ใช่ "เหริน"

♣ มีวิธีออกเสียงอย่างไร ?
ch ออกเสียงคล้าย ช หรือ ฉ โดยกระดกปลายลิ้นขึ้นไปแตะที่เพดานแข็งบนช่องปาก ทำให้เสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเสียดสี 
**แต่ไม่ใช่ม้วนลิ้นจนเลยไปถึงเพดานอ่อนนะคะ เพราะจะทำให้เป็นเสียงม้วนลิ้นที่เกินพอดีไปค่ะ
เช่น คำว่า
กินข้าว 吃饭 Chīfàn ออกเสียงคล้าย "ชื้อฟ่าน" ช กระดกลิ้น วรรณยุตก์เสียงตรี ไม่ใช่เสียงสามัญ
ส่วน พยัญชนะ sh ออกเสียงคล้าย "ซ " หรือ "ส" แต่กระดกปลายลิ้นขึ้นไปแตะที่เพดานแข็ง เช่น คำว่า 老师 "เหล่าซื้อ" 师 ซื้อ
十 ( shí สือ กระดกลิ้น) เลขสิบ 
ง่ายๆ ก็ Ch ออกเป็นเสียง ช / ฉ กระดกลิ้น 
Sh ออกเสียง ส / ซ กระดกลิ้นค่ะ ไม่ใช่ม้วนลิ้น

♣ อีกประเด็นที่ต้องเข้าใจคือ ภาษาท้องถิ่นสำเนียงปักกิ่งที่มีการม้วนลิ้นมากๆ ไม่ใช่ ภาษาจีนกลางมาตรฐาน 北京话不是标准普通话 ภาษาจีนกลางจึงไม่ต้องม้วนลิ้นหรือเออร์มากเท่ากับภาษาถิ่นปักกิ่ง

เรียบเรียงโดย สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

ฟังเสียงได้จากลิงค์นี้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=BKUzQsS6QXc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น